Taina Ikola

Taina Ikola

Yhtiökokouksen tulkkaaminen – vinkkejä tulkkauksen tilaajalle

tulkkaus, tulkki

Kevät on yhtiökokousten aikaa. Vaikka eri yhtiökokousten menettelytavat saattavatkin poiketa hieman toisistaan, on yhtiökokouksilla aina yksi yhteinen tekijä: kokous on osakkeenomistajille paras keino päästä vaikuttamaan. Yhä globalisoituvammassa maailmassa monilla yrityksillä on myös kansainvälisiä sijoittajia, eikä kaikilla kokoukseen osallistujilla ole välttämättä yhteistä kieltä. Kaikille osallistujille on kuitenkin tärkeää taata mahdollisuus seurata kokouksen kulkua ja tulla myös itse ymmärretyksi. Tällöin asiantunteva tulkkaus on paikallaan.

Monien muiden pörssiyhtiöiden tapaan myös Amer Sports on luottanut Delinguan tulkkauspalveluihin jo vuosien ajan.

Executive Assistant Carita Palmqvist Amer Sportsilta kertoo: ”Yhtiökokouksemme pidetään suomeksi ja tulkataan englanniksi. Osa yhtiön hallituksen jäsenistä on ulkomaalaisia, eivätkä kaikki kokoukseen osallistujat osaa suomea. Tulkkaus mahdollistaa sen, että kaikki pystyvät seuraamaan yhtiökokousta.”

 

Perusasiat kuntoon

Onko seuraavaan yhtiökokoukseenne tulossa kansainvälisiä osallistujia? Hienoa! Tässä muutama asia, joista kannattaa lähteä liikkeelle, kun suunnitteilla on yhtiökokouksen tulkkaaminen:

  • Keitä kokoukseen osallistuu eli mille kielelle tai kielille kokous tulisi tulkata?
  • Mikä on kokouksen pääkieli?
  • Milloin ja missä yhtiökokous pidetään?

Yhtiökokouksen paikkaa mietittäessä on hyvä ottaa huomioon tulkkien työskentelytila. Konferenssitulkkaus onnistuu parhaiten, kun käytetään tulkkauskoppeja. Kopit ovat äänieristettyjä, joten niihin eivät kantaudu kokouksen osallistujien köhimiset, kynän naputtelut eikä kahvikuppien kilinä. Varmista siis, että kokoustilaan mahtuu yksi tulkkauskoppi yhtä kieliparia kohden. Asianmukainen työympäristö takaa tulkkauksen laadun. Yhtiökokoukset tulkataan yleensä simultaanitulkkauksena, jolloin tulkkaus tapahtuu nimensä mukaisesti samaan aikaan kuin tulkattava henkilö puhuu. Simultaanitulkkaus on vaativaa asiantuntijatyötä, joka vaatii rauhallisen työympäristön.

Entäpä tulkkien lukumäärä? Nyrkkisääntönä pidetään, että yhdessä tulkkauskopissa työskentelee aina kaksi tulkkia. Yksi simultaanitulkki pystyy tulkkaamaan laadukkaasti vain rajallisen ajan, ja tulkit vaihtelevatkin tulkkausvuoroa säännöllisesti. Jos kokousta tulkataan vain yhdessä kieliparissa, tarvitset kaksi tulkkia. Kokouksen tulkkaaminen kahdelle eri kieliparille vaatii puolestaan neljä tulkkia.

 

Ennakkomateriaalin tärkeys

Ammattitaitoisen tulkin työskentely saattaa vaikuttaa hyvin vaivattomalta, eikä kuulija usein edes kiinnitä huomiota sujuvaan tulkkaukseen. Tosiasiassa onnistunut tulkkaus vaatii kuitenkin työtä myös ennen itse tulkkausta. Tulkkauksen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi ennakkovalmistautuminen ja huolellinen perehtyminen saatuun materiaaliin. Tulkki tarvitsee yleensä ainakin seuraavat asiakirjat:

  • kokouksen esitys- tai asialista sekä muut yleiset kokousasiakirjat
  • puheenjohtajan nuotit, joista käy ilmi koko kokouksen kulku
  • toimitusjohtajan katsaus
  • hallituksen puheenjohtajan puheosuus
  • esitykset
  • muut käsiteltävät asiat.

Jos kokousmateriaalia käännetään, on myös käännökset hyvä toimittaa tulkeille. Näin voidaan varmistaa halutun terminologian yhdenmukaisuus kaikilla kokouskielillä.

 

Tulkkauksesta lisäarvoa

Hyvin suunniteltu ja toteutettu yhtiökokouksen tulkkaaminen on yksi keino vahvistaa positiivista yrityskuvaa. Kun yhtiökokoukseen osallistujilla on mahdollisuus seurata kokousta omalla kielellään, välittyy heille usein myös tunne, että heidät on aidosti otettu huomioon.

Carita Palmqvist Amer Sportsilta iloitsee: ”Käyttämämme tulkkauspalvelu on toiminut hyvin. Meillä on ollut jo vuosia samat tulkit paikalla, joten yhteistyö on saumatonta ja he tuntevat yrityksemme tavan toimia. Voimme olla hyvällä mielellä ja luottaa siihen, että tulkkausjärjestelyt hoituvat ongelmitta. Delingua on osoittautunut hyväksi yhteistyökumppaniksi meille.”

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Autamme mielellämme kaikissa tulkkaustarpeissa.

 

Ota meihin yhteyttä