Kati Lommi

Kati Lommi

Tulkkauksessa tärkeintä on valmistautuminen

asiakaskokemus, tulkki ja tulkkaus

Konferenssitulkki istuu keskittyneenä tulkkauskopissa ja tulkkaa kansainvälisen seminaarin puhujien esityksiä suomalaisille kuulijoille. Toisaalla asioimistulkki on paikalla, kun poliisi kuulustelee rikoksesta epäiltyä. Kolmas tulkki on yritysdelegaation mukana vierailulla, jossa esitellään uusia tuotteita kiinnostuneille ostajaehdokkaille. Kaikki tulkit suoriutuvat tulkkauksesta ammattitaidolla.

Parhaimmillaan tulkkausta ei edes huomaa. Niin sujuvasti ja luontevasti viesti tulkkaustilanteissa välittyy. Ammattitaitoinen tulkki löytää oikeat sanat ja termit ja pystyy sovittamaan ilmaisunsa tilaisuuteen sopivaksi. Yllättävätkin tilanteet hoidetaan tyynen rauhallisesti.

Tulkkaus saattaa näyttää ja kuulostaa helpolta. Onnistunut tulkkaustilanne on kuitenkin vain jäävuoren huippu, jonka takana on monen tunnin näkymätön työ: tulkkaukseen valmistautuminen. Tulkkaus on asiantuntijapalvelua, jonka onnistuminen edellyttää huolellista ennakkotyötä.

 

Hyvin valmistauduttu on puoliksi tehty

Vanhaa sananlaskua mukaillen saa hyvän kuvan siitä, miten tärkeää osaa valmistautuminen näyttelee tulkkauksen onnistumisessa.

”Valmistautuminen on kaikkein tärkein osa tulkkausta”, sanoo venäjän tulkki Tiina Kokkonen.

Samaa mieltä on englannin ja ranskan konferenssitulkki Nina Murray.

”Valmistautuminen on todella iso osa tulkin työtä. Tulkit siirtyvät jatkuvasti aihepiiristä toiseen ja työskentelevät tarkasti määritellyn terminologian kanssa. Juuri valmistautuminen tekee tämän mahdolliseksi.”

”Myös nukkumisella ja syömisellä on suuri vaikutus tulkkaukseen”, Tiina Kokkonen muistuttaa. ”Kun ihminen on levännyt ja kylläinen, aivot toimivat ja sanoja löytyy.

Huolellinen valmistautuminen takaa sen, että tulkkaustilanteessa voi keskittyä olennaiseen – tulkkaamiseen. Aikaa ja energiaa ei kulu sanojen etsimiseen.

 

Monenlainen tieto auttaa

Jokaisella tulkilla on oma tapansa valmistautua tulkkauksiin, mutta pääasiallisesti valmistautuminen pitää aina sisällään asiakkaaseen ja aiheeseen perehtymisen. Tulkit lukevat saamansa esitykset ja muun materiaalin tarkasti, omaksuvat terminologian, etsivät tarvittavat vastineet ja esikääntävät luettavat puheet. Asiakkaalta ennakkoon saatu materiaali on erityisen tärkeässä osassa, kun tulkki valmistautuu tulkkaukseen.

”Sen pohjalle rakennetaan koko toimeksianto tulkin näkökulmasta ja varmistetaan, että asiakas ja tulkki puhuvat samaa kieltä”, kiteyttää Murray.

 

Viisi vinkkiä asiakkaalle: näin autat tulkkia valmistautumaan

1. Toimita olennainen valmistautumismateriaali ennakkoon. Näin varmistut siitä, että tulkki ja tulkattava puhuvat samaa kieltä eli käyttävät samoja termejä ja ilmaisuja.

2. Nimet, tittelit ja organisaatiot on hyvä ilmoittaa etukäteen. On erityisen tärkeää, että nämä tiedot tulkataan oikein! Etenkin pitkät nimet ja tittelit voivat nopeasti puhuttuina tuottaa hankaluuksia kokeneillekin tulkeille.

3. Mitä on tapahtunut aiemmin? Usein tilaisuuden osallistuja muistelevat aikaisempia tapaamisia ja yhteistyötä. Tällöin tulkinkin on hyvä olla perillä siitä, mitä aiemmin on tapahtunut.

4. Toimita materiaali hyvissä ajoin. Uudet asiat painuvat muistiin parhaiten, kun niihin on aikaa paneutua osissa. Tärkeintä kuitenkin on, että tulkki ylipäänsä saa materiaalia ennakkoon – vaikka sitten edeltävänä päivänä.

5. Ilmoita aina muutoksista. Jos toimitettuihin materiaaleihin tulee merkittäviä muutoksia, muista ilmoittaa niistä ja lähetä tarvittaessa uudet, päivitetyt materiaalit.