Katja Virtanen

Katja Virtanen

Vi fortsätter som tidigare

kundorientering, översättningsbyrå

Det är återigen dags att planera det kommande året och göra upp ett bokslut över det som vi lyckats med i år och det som vi kan göra bättre i framtiden. Trots att vi dagligen ber om respons på våra översättningar, tolkningar och språkutbildningar, genomför vi varje år i november en omfattande enkät och jämför resultaten med tidigare år. Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i enkäten för den värdefulla responsen.

 

Kundupplevelsen ligger på toppnivå

År efter år är enkätens resultat entydiga. Av de 445 kunder som svarade på enkäten är hela 99,1 procent nöjda med den heltäckande service som de fått. Så många som 96,2 procent av dem som svarade är även villiga att rekommendera Delingua till andra. Vi skiljer oss tydligen från våra konkurrenter genom kundservice av toppkvalitet, snabbhet och en genuin vilja att utveckla vår verksamhet. Vi anses vara flexibla, professionella och mycket lättillgängliga. En kund tycker att Delingua är den enda översättningsbyrå som verkligen fungerar.

Visst fick vi även konstruktiva kommentarer. Enligt resultaten har kvaliteten på våra översättningar inte försämrats, men särskilt under bråda tider måste vi ägna allt större uppmärksamhet åt terminologihanteringen och texternas smidighet. Vi tar ödmjukt emot responsen eftersom vi endast på det sättet kan förbättra vår verksamhet. Vi har planerat korrigerande och förebyggande åtgärder och lovar att i fortsättningen ägna större uppmärksamhet åt de frågor som kunderna lyft upp.

 

DelinguaCX får en fortsättning

Eftersom vi är genuint intresserade av våra kunders behov och vill kontinuerligt förbättra vår verksamhet, ordnade vi nyligen en kundupplevelseworkshop, DelinguaCX, som grundade sig på principerna för tjänstedesign. I workshoppen, under ledning av en tjänstedesigner, funderade vi tillsammans med våra kunder på Delinguas tjänster, serviceprocess, kommunikation och kvaliteten på möten med kunder. Tillsammans kom vi med idéer om hur vi kan vidareutveckla vårt samarbete.

Vi fick mycket beröm för kundupplevelseworkshoppen, vilket uppmuntrar oss att även under nästa år på olika sätt fortsätta med kundupplevelsekartläggningen DelinguaCX. Vårt mål är att ta kundupplevelsen för språktjänsterna till en helt ny nivå, trots att en del av deltagarna tyckte att kundupplevelsen redan är så bra att det kan vara svårt att förbättra den. Jag vill ödmjukast tacka alla deltagare och hoppas att DelinguaCX under år 2019 når allt fler av våra gamla och nya kunder.

 

Detta är Delingua

Så här i slutet av året har vi även ordnat interna strategidagar och workshoppar och planerat framtiden. Till exempel funderade vårt marknadsföringsteam nyligen hur Delingua kan göra sitt budskap tydligare. Utifrån den respons vi fått vet vi ganska bra vad som skiljer oss från våra konkurrenter. Men vilken bild vill vi ge av oss själva och vilken attityd förmedlar vi redan nu?

Efter att vi en stund kläckt idéer, varav en del var ganska fantasifulla, tittade vår försäljningschef Anu på mina skor och sa: ”Delingua är som Minna Parikkas kaninöronskor.” Vi är experter utan att vara tråkiga. Vi önskar att människor känner oss för vår höga kvalitet, och samtidigt vill vi muntra upp vardagen för våra kunder och samarbetspartner och säkerställa att de får en positiv upplevelse av oss. Precis som en av våra kunder svarade på frågan om vad som skiljer oss från andra: look & feel.

Jag är stolt över det vi är och hur våra kunder upplever oss. Därför lovar jag inga spännande innovationer för nästa år. Jag säger inte att vi planerar något otroligt fint eller att jag väntar på det kommande året mer än vad jag har väntat på varje arbetsdag på Delingua under hela min karriär som företagare. Jag hoppas att allt fortsätter som tidigare, dvs. lite bättre hela tiden – såsom våra kunder önskar.

Jag vill ännu en gång varmt tacka Delinguas alla kunder, samarbetspartner och vårt fantastiska team för år 2018 och önskar ett framgångsrikt nytt år 2019!