27.12.2018

Vi fortsätter som tidigare

kundorientering, översättningsbyrå

Det är återigen dags att planera det kommande året och göra upp ett bokslut över det som vi lyckats med i år och det som vi kan göra bättre i framtiden. Trots att vi dagligen ber om respons på våra översättningar, tolkningar och språkutbildningar, genomför vi varje år i november en omfattande enkät och jämför resultaten med tidigare år. Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i enkäten för den värdefulla responsen.

Lue koko blogi
02.07.2018

Översättning av marknadsföringstexter: lokalisering och transkreation

kundorientering, översättning, översättningsbyrå

En av de viktigaste sakerna ett företag som strävar efter att etablera sig på den internationella marknaden ska göra är att översätta sitt marknadsföringsmaterial. Oftast börjar man med att översätta webbtexterna, produktbroschyrerna, förpackningstexterna och materialet för marknadsföringskampanjer. Med hjälp av översättningar av marknadsföringstexter kan det internationaliserande företaget förmedla sitt budskap till målmarknaden och väcka den önskade känsloreaktionen hos målgruppen.

Lue koko blogi
18.01.2018

Vad är ett översättningsminne?

översättare och översättning, översättningsbyrå, översättningsminne, översättningsverktyg

En kund bad oss förklara vad ett kundspecifikt översättningsminne egentligen betyder. Det är en fråga som nya kunder ställer då och då, och därför tänkte jag ta upp det i bloggen.

Lue koko blogi
19.12.2017

Slutet gott, allting gott

kielikoutsicrew, kunderfarenhet, översättare och översättning, samarbetspartner

Året närmar sig sitt slut, och nu är det dags för tack och gåvor.

Lue koko blogi
14.11.2017

Så blir du en framgångsrik företagare – sju beprövade tips

företagande, kielikoutsicrew, kunderfarenhet, kundorientering, kundservice, tips, ledarskap, Okategoriserad, översättningsbyrå, samarbetspartner

Jag hade nyligen glädjen att tala under Förbundet för översättningsbyråerna i Estlands konferens om hur jag har lyckats att utveckla mitt enkvinnasföretag till ett av Finlands största språktjänstföretag. I stället för en kronologisk framställning bestämde jag mig för att berätta vad jag har lärt mig under åren.

Lue koko blogi
01.11.2017

Det viktigaste med tolkning är förberedelser

kunderfarenhet, tolk och tolkning

En konferenstolk sitter fokuserad i ett tolkbås och tolkar talarnas inlägg på ett internationellt seminarium till de finländska åhörarna. Någon annanstans är en kontakttolk på plats när polisen förhör en brottsmisstänkt. Den tredje tolken följer med företagsdelegationen på ett besök, där man presenterar nya produkter åt intresserade köpkandidater. Alla tolkar klarar av tolkningen tack vare sin yrkeskompetens.

I bästa fallet lägger man inte ens märke till tolkningen. Så smidigt och naturligt förmedlas budskapet i tolkningssituationen.

Lue koko blogi
15.09.2017

Lyssna på Will Smiths tal och vinn en biljett till nästa års Nordic Business Forum!

Nordic Business Forum, samarbetspartner

Will Smith anländer i oktober till Helsingford för att tala på Nordic Business Forum. Smith har en framgångsrik karriär som skådespelare, musiker och producent på CV:t. Tillsammans med sin fru Jada Pinkett Smithin har han grundat välgörenhetsorganisationen Will and Jada Smith Family Foundation, som stöder till exempel utbildning och hållbar utveckling.

Lue koko blogi
14.09.2017

Bra, dåliga provöversättningar

kunderfarenhet, översättare och översättning

När man konkurrensutsätter översättningsbyråer ställs mången kund inför ett svårt beslut. Det finns små skillnader i priserna, en viss variation i serviceutbudet och i teknologin översättningsbyråerna använder – men hur kan man veta på förhansvilken översättningsbyrå håller högst kvalitet?

Lue koko blogi
11.09.2017

Translators Without Borders hjälper andra att hjälpa

kielikoutsicrew, översättare och översättning, samarbetspartner

Hur handleder man människor i att minimera riskerna när en naturkatastrof inträffar om ett gemensamt språk saknas? Vilken nytta har medicinen som hjälporganisationen delar ut om anvisningarna på burken är på ett språk som patienten inte förstår?

Lue koko blogi
28.06.2017

Juridisk översättning - hur lyckas man?

juridisk översättning, krävande översättning, kunderfarenhet, köp av översättning, lagöversättning, översättare, översättare och översättning, översättning

I mitt arbete träffar jag kunder varje vecka och kartlägger deras översättningsbehov. Till Delingua kommer dagligen flera tiotals nya översättningsuppdrag. I dessa sammanhang hör jag ofta orden ”Jag skulle översätta texten själv, om jag bara hann” eller ”Vi översätter texterna själva, eftersom...” Det är naturligtvis inget fel med det att kunden gör översättningen själv, kunden är ju den främsta experten på sitt område och sin text. Sannolikt är slutresultatet också alldeles tillräckligt bra eller åtminstone inte alltför dåligt. Översättning anses ofta – alldeles tvärtemot hur det...

Lue koko blogi
1 2