Kristiina Ådahl

Kristiina Ådahl

Satumainen softaprojekti

asiakaskokemus, kääntäjä ja kääntäminen, kieliteknologia, ohjelmistolokalisointi, softalokalisointi, termityö, ohjelmistokäännös

Olipa kerran, ei kovin kaukana täältä, mittava ja monisanainen ohjelmistolokalisointiprojekti. Sen vetäjäksi nimitettiin toimelias Projektipäällikkö ja pääkääntäjäksi tarkka Kieliasiantuntija. Teknisenä ja henkisenäkin tukena toimi lähes kaiken tietävä Lokalisointipäällikkö, ja yhdessä he lähtivät matkaan.

Pitkän projektin alkutaival on ratkaiseva: otetaanko kunnon eväät matkaan, osataanko valita oikea polku, tiedetäänkö, mitä tähteä seurataan. Jos heti alussa eksytään, voi olla, että oikeata tietä ei löydy tai joudutaan paikkaamaan harharetkiä kalliilla uhrauksilla. Ristipaineet vellovat: kääntäminen pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, koska tuhannet tai miljoonat sanat odottavat eikä voida jäädä uinumaan, mutta suunnittelemattomuus ja äkkiliikkeet voivat kostautua julmasti. Sekä priorisointi kilpailevien tehtävien labyrintissä että monen säikeen seuraaminen yhtä aikaa ovat olennaisia taitoja.

Onneksi satumaisen softaprojektimme sisäisen tiimin järjestäytyminen sujui joutuisasti. Projektipäällikkö, Lokalisointipäällikkö ja Kieliasiantuntija täydensivät osaamisellaan, taidoillaan ja kokemuksellaan toisiaan juuri niin kuin pitikin. He ryhtyivät sukkelasti yhdessä perehtymään asiakkaan ohjeistukseen ja toiveisiin, muodostamaan käännöstiimiä, analysoimaan käännettävää sisältöä, laatimaan projektiohjeita sekä hiomaan työkaluja ja prosesseja.

Projektissamme oli lokalisoitavaa softaa tuhansia tiedostoja ja miljoonia sanoja, jotka eivät toki lokalisoituisi vain taikasauvaa viuhtomalla, joten jaetun käännösprojektin työmuodoksi tuli tietenkin tiimikääntäminen. Monipuolinen tiimi koostui sekä sisäisistä resursseista että luotettavista käännöskumppaneista. Oli valittava monta kääntäjää ja tarkistajaa puurtamaan kuukausia kestävää urakkaa. Tehtävä edellytti sekä kokeneita että uusia tekijöitä, jotka olisivat hyviä kuokkimaan käännöskaivoksessa tietoteknistä ja lääketieteellistä sisältöä sekä osaisivat jo tai oppisivat vikkelästi softakäännöksen kommervenkit, esimerkiksi ohjelmistokoodien, muuttujien ja muun teknisen aineksen käsittelyn sekä muut ohjelmistosisällön lainalaisuudet ja tyyliseikat. Tekijöiden piti myös ymmärtää tiimikääntämisen vaatimukset ja huolehtia parhaansa mukaan yhteisestä aarteesta eli käännöksen laadusta noudattamalla yhteisiä ohjeita ja asiakkaan antamia evästyksiä.

Kukin kumppani toi urakkaan omat vahvuutensa ja erikoisvoimansa: yksi oli pitelemätön muuttujia sisältävien kryptisten stringien muotoilija, toinen takoi tehokkaasti laadukasta tietoteknistä sisältöä, kolmas ymmärsi mainiosti vaikeaakin medikaalisisältöä, neljäs otti suvereenisti haltuun asiakaskohtaisen tyylin, viides selvitteli väsymättä softan erityisominaisuuksia. Osa pystyi olemaan mukana vahvuudessa alusta loppuun, ensimmäisistä sanoista ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen miljoonaan. Toiset vahvistivat tiimiä kriittisillä hetkillä ja suurimpien volyymien vyöryessä. Kaikkien panos vei eteenpäin, ja sisäinen tiimi reagoi tilanteisiin, perehdytti, neuvoi ja jakoi osaamistaan parhaansa mukaan.

Softaprojekti ei olisi ollut niin satumainen, jos taipaleella ei olisi vaaninut yhä uusia susihukkasia ja haasteita: eteen tupsahteli monenlaisia yllätyksiä, joten Projektipäällikölle ja muille tekijöille tarjoutui kosolti urhean venymisen paikkoja. (Iltanuotiolla ei yleensä kerrota tarinoita vähätapahtumaisista, yllätyksettömistä prosesseista.) Tämän lokalisointiprojektin päähaasteena oli Moni-ilmeinen monsteri eli projektin termistö, jota ei tietyistä syistä voitu lyödä lukkoon käännösvaihetta varten vaan joka muuttui jatkuvasti koko projektin ajan.

Kuten kaikki käännösalaa tuntevat voivat kipeästi kuvitella, miljoonasanaisen, monitekijäisen projektin ytimenä toimivan sanaston jatkuva muutostila aiheutti kaikille projektin osapuolille, niin asiakkaan urhealle tiimille, Delinguan projektitiimille kuin kaikille kääntäjille ja tarkistajille sankarisatujen mitalla päänvaivaa ja kreikkalaisten tarujen verran lisätyötä. Moni-ilmeinen monsteri pysyi liikkeessä koko projektin ajan, mutta vaikka sitä ei voitukaan kokonaan jähmettää, se saatiin kuitenkin kesytettyä, mikä voidaan lukea yhteiseksi uroteoksi. Projektitiimi arvioi lennossa tilanteen ja eri tekijät uudelleen ja mietti yhdessä asiakkaan kanssa keinoja, miten tämän välttämättömän pahan kanssa voitaisiin parhaiten elää eteenpäin. Sanastomuutoksille saatiinkin veistettyä prosessi, jonka avulla muutokset ja niiden vaikutukset saatiin hallintaan. Lisäksi sanastoa ruokittiin ja suittiin suunnitelmallisesti eli lisättiin jatkuvasti niin selvitettyjä erikoistermejä kuin yhtenäistämiseen tarvittavia keskeisiä termejä.

Tiimikääntäminen näin laajassa projektissa vaatii eräänlaista muskettisoturiasennetta: koska kaikki, mitä käännät, menee muiden käyttöön ja vaikuttaa muiden työhön muistin kautta, sinun on käännettävä kaikkien muidenkin puolesta mahdollisimman hyvin ja reilusti, ja paras tulos saavutetaan vain, jos kaikki kääntävät sovitun tyylin puolesta. Käännöstyötä tekevät ihmiset, joten mukana on aina inhimillinen tekijä. Tosin muisti ja sanasto toimivatkin olennaisina yhtenäistämisvälineinä, niin hyvässä kuin pahassa tiedossa. Kun yksi kääntäjä ei muista lukea tai halua noudattaa yhtenäistämisohjeita, erilaiset versiot alkavat levitä pitkin muistia. Jättimäisessä projektissa ei toki kaikkea voi yhtenäistää, mutta ei tarvitsekaan: kun saadaan yhtenäiseksi se osuus, mikä voidaan, saadaan luotua yksittäisille käyttäjille toimiva kieliasu, jossa on riittävästi yhtenäistä pintaa, jotta käyttäjä ei jatkuvasti kompastu epäyhtenäisyyksiin.

Suuren lokalisointiprojektin yleinen päähaaste onkin asiakkaan softasisällön vaatimusten ohjeistaminen ja tyylin yhdenmukaistaminen. Miten saadaan erilaiset tekijät ja persoonat tuottamaan mahdollisimman yhtenäistä käännöstä? Mikä on sopiva määrä ohjeistusta ja mitä työkaluja tähän kannattaa käyttää? Miten varmistetaan, että kaikki saavat tarkentavaa palautetta, ja miten varaudutaan poikkeamiin? Miten pysytään muutosten tasalla?

Satumaisen softaprojektin rehevä Tyylikukka saatiin kukoistamaan monenlaisin eri vaiheissa tarvittavin ponnistuksin. Aluksi laadittiin asiakkaan ohjeistuksen ja yleisten käytäntöjen pohjalta yleisiä tyyliohjeita, ja niitä tarkennettiin ja lisättiin pitkin matkaa tarpeen mukaan. Villejä käännösversoja ja termimuutosten aiheuttamaa variaatiota pystyttiin karsimaan niin työkaluilla kuin Kieliasiantuntijan ponnistuksilla sekä monien osaajien kyntämillä laajoilla sisäisillä lopputarkistuksilla.

Tällaista mittavaa projektia on hyvä muistella, sillä monipolvisesta tarinasta kannattaa tunnistaa vältetyt ja selvitetyt vaaranpaikat, ongelmanratkaisun sankariteot, oikeissa rooleissa jopa ihmeitä tekevät hyvät haltijat ja korvaamattomat voimaeläimet. Ikuisesti ilahduttavana ja hyödyttävänä palkintona ovat kaikki ne käytännön haasteista nousevat uudet ratkaisut ja tuoreet keksinnöt, viisasten kivet ja todistetut kyvyt, joiden ansiosta seuraavat vastaavat taipaleet eivät olekaan niin mutkikkaita. Mutta sen pituinen se. Tämä meille tärkeä satumaisen softaprojektin sankaritarina oli yksi luettu luku asiakkaan moniosaisessa, toivottavasti päättymättömässä menestystarinassa.

Lisää henkilöltä Kristiina Ådahl

Satumainen softaprojekti