Katja Virtanen

Katja Virtanen

Onko Zoom-palaverissasi jo simultaanitulkkaus?

tulkkaus, tulkki

Vallitseva koronavirusepidemia on ajanut työntekijät etätöihin maailmanlaajuisesti. Samalla yritysten on ollut pakko etsiä vaihtoehtoisia työskentely- ja kokoustamistapoja. Videopalaverit elävät nyt kulta-aikaansa, ja esimerkiksi Microsoft Teamsin, Zoomin ja Google Hangoutsin käyttäjämäärät ovat suorastaan räjähtäneet kasvuun.

Kansainvälisten kokousten siirtyessä verkkoon esiin on noussut monilla ongelma, kuinka kokouksen tai webinaarin kielimuurit saadaan murrettua, jotta kieli ei olisi este osallistumiselle.

Zoomin tulkkausominaisuus

Moni ei ehkä vielä tiedäkään, että videopuhelupalvelu Zoom tarjoaa käyttäjilleen reaaliaikaisen simultaanitulkkausominaisuuden. Ominaisuuden käyttöönotossa onkin kyse aikamoisesta yhteensattumasta ja oivallisesta ajoituksesta, sillä amerikkalaisyhtiö toi kyseisen ominaisuuden palveluunsa vasta 2019 vuoden lopussa. Zoom onkin tällä hetkellä ainoa Suomessa yleisesti käytössä olevista videopuhelupalveluista, josta kyseinen ominaisuus löytyy.

Tulkkausominaisuutta ei ole saatavana Zoomin Basic- ja Pro-tileille, mutta yritystilien asetuksista ominaisuus löytyy, ja se on helppo aktivoida Zoomin antamilla ohjeilla. Käytännössä kokouksen isäntä (host) voi palaveria luodessaan määritellä sovitut tulkkiosallistujat tulkeiksi ja valita heidän kielilleen sopivat kanavat. Kokouksen osallistujat voivat valita palaverin aikana tarjolla olevista kielivaihtoehdoista haluamansa ja kuunnella sitä puhujan puhuman kielen sijaan. Se onnistuu vaimentamalla ensin kokouksen kieli eli kansankielellä kytkemällä kokouksen kieli mutelle. Tulkki taas osallistuu kokoukseen kuuntelemalla kuulokkeistaan alkuperäistä puhetta ja tulkkaamalla sitä samanaikaisesti kohdekielelle. Ja mikä hämmästyttävintä, kenenkään ei tarvitse poistua kotoaan!

Zoom-tulkkauksen hyödyt ja haitat

Zoomin simultaanitulkkausominaisuuden suurin hyöty lienee se, että se löytyy valmiina monille jo tutusta palvelusta. Tulkkausominaisuuden aktivoiminen ja tulkkien kutsuminen mukaan videopuheluun on todella helppoa. Zoomilla myös säästää kokonaisuudessaan kustannukset, joita syntyy erillisen etätulkkausohjelmiston käyttämisestä. Toki kustannuksia syntyy ammattitulkkien värväämisestä, mutta hyödyt ovat huomattavasti kustannuksia suuremmat. Tämän ansiostahan kokous saadaan kuitenkin järjestettyä myös poikkeusoloissa ja ilman matkustamista!

Haittana tulee ensimmäiseksi mieleen mahdolliset häiriöt laajakaistayhteydessä ja äänen laadussa, mikä saattaa heijastua tulkkaukseen. Simultaanitulkkaus on äärimmäisen suurta keskittymistä ja hyvää äänentoistoa vaativaa puuhaa, joten tulkeille kaikki häiriöt yhteyksissä ja tuloäänen laadussa ovat stressaavia.

Jonkinasteiseksi haitaksi voinee myös lukea sen, että Zoom on määritellyt tarjottavat yhdeksän kieltä ennalta amerikkalaistarpeiden mukaan. Valitettavasti suomi ei kuulu näihin kieliin, joten tulkkausta englannista suomeen pitäisi kuunnella esimerkiksi korean kanavalta. Se saattaa aiheuttaa hieman sekaannusta. Lisäksi on pakko myöntää, että jos Zoom-kokouksen isäntä ei halua ryhtyä virtuaaliteknikoksi, todennäköisesti tulkkauskielten määrä on syytä pitää vähäisenä.

Tapetilla ovat myös olleet Zoomin tietoturvapuutteet. F-Securen tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen mielestä Zoom on kuitenkin reagoinut hyvin esille tulleisiin puutteisiin ja järjestelmää voi riittävän turvallisesti käyttää tavanomaisissa yrityspalaveritilanteissa ja miksei siis myös esimerkiksi webinaareissa ja seminaareissa.  

Etätulkkauksen aika on nyt

Koronaepidemia on kasvattanut etätulkkauksen tarvetta. Näissä poikkeusoloissa sekä asiakkaat että tulkit ovat uuden edessä eikä etätulkkausteknologialta voi enää ummistaa silmiään. Teknologia on toki tehnyt tuloaan jo pitkään, mutta mikään alusta ei ole vielä lyönyt läpi etäsimultaanitulkkauksessa (RSI, remote simultaneous interpreting).

Nyt kun etätyön, videopuhelujen ja etätapaamisten tarve on kasvanut räjähdysmäisesti, tarjoaa Zoom mielestämme oivan ratkaisun webinaareihin, etäkoulutuksiin ja vaikkapa palaveriin ulkomaisen liikekumppanin kanssa. Myös moni peruuntunut yhtiökokous voitaisiin ehkä siirtää Zoom-kokoukseksi ja tarjota siinä samalla – kuten ennenkin – laadukas simultaanitulkkaus.

 

Tutustu tulkkauspalveluihimme