Katri Conniffe

Katri Conniffe

Onhan kääntäjä natiivi?

kääntäjä ja kääntäminen, laatu, käännöstoimisto

Törmäämme usein vaatimukseen, että käännöksen tekijän tulisi olla kääntäjä, joka puhuu äidinkielenään kohdekieltä eli kieltä, jolle teksti käännetään. Monesti ajatellaan, että vain syntyperäinen kielen osaaja voi olla tarpeeksi hyvä kääntäjä. 

Maailmalla tämä perinteinen käännösmaailman myytti elää sitkeästi, ja onkin olemassa lukemattomia tutkimuksia ja argumentteja, joiden mukaan kääntäminen on huomattavasti laadukkaampaa, jos kääntäjä kääntää aina ja ainoastaan omalle äidinkielelleen. Yleisin kääntäjän vain omalle äidinkielelleen kääntämistä puolustava perustelu lienee kulttuurin tuntemus. Vaikka kielen voi oppia, on selvää, että kulttuuristen nyanssien oppiminen on vaikeampaa varsinkin, jos ei jatkuvasti vietä aikaansa tai asu kohdekielisessä kulttuurissa.

Vaatimus natiivikääntäjästä on luontevampi ja ymmärrettävämpi, jos kyseinen kieli on yleinen ja sen puhujia riittää. Jos kieliparin kumpikin kieli on yleisesti puhuttu, on todennäköistä, että myös kääntäjät ovat erikoistuneet kääntämään vain omalle äidinkielelleen, vaikka hallitsisivatkin vieraan kielen natiivitasoisesti. Esimerkiksi espanjaa äidinkielenään puhuvia kääntäjiä, jotka kääntävät englannista espanjaksi, ja englantia äidinkielenään puhuvia kääntäjiä, jotka kääntävät espanjasta englanniksi, on varmasti maailmalla riittävästi, jotta he voivat ”jakaa” käännöstyöt niin, että kääntäjät kääntävät vain omalle äidinkielelleen. Olen itse opiskellut kieliä englanninkielisessä maassa, jossa oli sanomattakin selvää, että kääntämisen kursseilla käännettiin vieraalta kieleltä vain englanniksi, ei milloinkaan englannista vieraalle kielelle. Kaikki käännösteoriakin esitettiin aina vieraasta kielestä omalle äidinkielelle kääntämisen kannalta.

 

Miksi sitten Delingualla on paljon muitakin kuin natiivikääntäjiä?

Muun muassa suomen kieli lähtökielenä on kääntämisen kannalta aika suuri haaste, sillä vain harvat muut kuin suomea äidinkielenään puhuvat osaavat sitä. Suomen kielen lisäksi on olemassa tietysti lukuisia muitakin pieniä kieliä, joissa tilanne on sama. Kääntämisessä lähdetekstin syvällinen ymmärtäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin hyvän kohdekielisen tekstin tuottaminen. Kun käännettävänä on muun muassa viranomaistekstejä, pörssiyhtiöiden vuosikertomuksia ja juridisia asiakirjoja, kääntäjän on osattava lähdekieltä hyvin. Joskus lähdeteksti vaatii paljon tulkitsemista ja rivien välistä lukemista.

 

Voiko ei-natiivin käännös olla laadukas?

Aivan varmasti voi. Muun muassa suomesta tai muista pohjoismaisista kielistä englantiin päin käännettäessä kääntäjät osaavat usein englantia lähes natiivitasoisesti. Usein kääntäjät, jotka kääntävät omalta äidinkieleltään vieraalle kielelle, asuvat ja työskentelevät kohdekielisessä ympäristössä, jolloin kohdekielen osaaminen myös kulttuurisesta näkökulmasta on natiivitasoa.

 

Miten voin varmistua, että ei-natiivin käännös on sujuva?

Vaikka meillä Delingualla kääntäjien laatu- ja pätevyyskriteerit ovat tiukat ja kaikki vieraalle kielelle kääntävät kääntäjämme osaavat kohdekieltä erinomaisen hyvin, haluamme kuitenkin varmistua, että kaikki käännökset ovat varmasti huippuunsa hiottuja. Tämän vuoksi kaikki Delingualle käännettäväksi tulevat tekstit käyvät aina kahdella kieliasiantuntijalla, joista vähintään käännöksen kielentarkistaja on kohdekieltä äidinkielenään puhuva kieliasiantuntija. Tällä natiivin tarkistuksella varmistamme, että kääntäjältä ei jää tekstiin kielivirheitä tai ilmauksia, jotka eivät ole kohdekielellä sujuvia.

 

Kun käännökseltä vaaditaan laatua, kannattaa muistaa, että käännöksen tekijän ei välttämättä tarvitse olla kohdekieltä äidinkielenään puhuva kääntäjä, jos laadunvarmistus on muuten hoidettu asianmukaisesti. Varsinkin erikoisalojen teksteissä on todennäköisesti parempi ratkaisu antaa käännös kääntäjälle, joka ymmärtää lähdetekstin kaikki vivahteet ja yksityiskohdat ja kääntää sen työkielenään käyttämälle vieraalle kielelle, jonka oikeellisuuden sitten tarkistaa kieltä äidinkielenään puhuva henkilö.

Tutustu tarkemmin käännöspalvelun laatuun vaikuttaviin tekijöihin lukemalla e-oppaamme.

Lataa e-opas