Marika Ryynänen

Marika Ryynänen

No news is good news?

asiakaskokemus, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, käännöslaatu, käännösten ostaminen, käännöstoimisto, palvelu

Suomessa on perinteisesti vallalla palautteenantokulttuuri, jossa hiljaisuus tarkoittaa pääasiassa tyytyväisyyttä. Vain negatiivisista asioista annetaan herkästi palautetta, kuten toki pitääkin. Tähän tulee valitettavan usein syyllistyttyä itsekin, olipa kyse sitten viestinnästä perheen kesken tai työasioista. Positiiviset asiat jäävät usein sanomatta kiireen vuoksi. Tai siksi, että kuvittelee toisen tietävän, kuinka tyytyväinen olinkaan hänen hienoon aikaansaannokseensa. Henkilökohtaisissa kohtaamisissa tällainen ajatuksenluku saattaa joskus jopa onnistuakin, jos toinen aistii ilmeistä, eleistä ja äänensävystä tyytyväisyyden.

Varsinkin käännösalalla suurin osa kommunikoinnista sekä asiakkaiden että kääntäjien kanssa tapahtuu kuitenkin vain sähköisesti. Siksi me Delinguan käännöspalvelutiimissä pyrimme muistuttamaan jokaisen käännöspalautuksen yhteydessä asiakkaitamme palautteen tärkeydestä. Hyvä palaute paitsi kannustaa projektissa mukana ollutta tiimiä antaa myös eväitä tuleviin projekteihin. Hyvän palautteen perusteella tiedämme kääntäjän olleen oikeilla jäljillä asiakkaan terminologian ja tyylin suhteen ja ohjaamme asiakkaan työt ensisijaisesti samalle kääntäjälle jatkossakin.

Myös negatiivinen palaute on parhaimmillaan erittäin rakentavaa ja yhteistyötä parantavaa, kunhan se käsitellään avoimesti ja hyvin. Vaikka varsinaista palautetta ei annettavana olisikaan, me toivomme asiakkaan aina toimittavan meille tiedoksi mahdolliset käännökseen tehdyt muutokset. Näin pystymme päivittämään asiakkaan käännösmuistin ja termikannan muutosten mukaisesti ajan tasalle, jotta vastaavat kohdat menisivät seuraavalla kerralla toivotulla tavalla oikein. Vaikka joskus kiireessä tuntuu, että ei ehtisi antaa palautetta meille tiedoksi, se vaivannäkö kannattaa, sillä se parantaa käännösten laatua ja yhdenmukaisuutta tulevissa projekteissa.

Suuri osa käännöksiä koskevista palautteista koskee usein tyyliseikkoja. Me otamme mielellämme vastaan aina pienetkin tyylitoiveet käännösten suhteen ja kirjaamme ne kääntäjiä varten asiakkaan ohjeisiin tulevia projekteja varten. Varsinkin yhteistyön alussa on hyvä käydä kielivarianttiseikat sekä mahdolliset tyyliseikat läpi mahdollisimman hyvin, jotta myös kääntäjä pystyy tekemään parhaansa tuottaakseen juuri sellaisen käännöksen, mitä asiakas odottaa saavansa, ei ainoastaan terminologian vaan myös tyyliseikkojen suhteen.

Annattehan meille jatkossakin aktiivisesti palautetta toiminnastamme, olemme täällä sitä varten. Muistetaan antaa myös sitä positiivista palautetta niin yhteistyökumppaneille, kollegoille kuin niille kaikkein lähimmillekin!

Lisää henkilöltä Marika Ryynänen

No news is good news?