Katri Conniffe

Katri Conniffe

Miten käännöstoimisto voi siivittää verkkosivusi kansainväliseen menestykseen?

SEO, ISEO, käännös, kääntäminen

Nykyään suuri osa organisaatioiden tuottamasta sisällöstä on digitaalista ja verkossa julkaistavaa. Voikin olla houkutteleva ajatus laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille yksinkertaisesti julkaisemalla verkkosivusto tai verkkokauppa toisella kielellä. Vieraalla kielellä julkaistu sisältö ei kuitenkaan riitä, jos hakukoneet eivät löydä sitä. Tässä hakukoneoptimointi (SEO) astuu kuvaan. Mitä korkeammalle sivusto sijoittuu hakutuloksissa, sitä enemmän klikkauksia, liikennettä ja lopulta myyntiä syntyy. Onnistuneessa monikielisessä, kansainvälisessä hakukoneoptimoinnissa (ISEO) on otettava huomioon monia tekijöitä. Osa niistä on verkkosivuston rakenteeseen liittyviä teknisiä näkökohtia, mutta vähintään yhtä monet menestystekijät ovat kielellisiä.

 

Käännöstoimiston rooli ISEO-prosessissa

Vaikka yrityksenne käännöskumppani ei todennäköisesti kommentoikaan valitsemaanne CMS-järjestelmää tai verkkoaluerakennetta, se voi varmistaa, että käytetty kieli auttaa juuri oikeaa kohderyhmää löytämään sivustolle.

Verkkosivuston ytimessä on laadukas sisältö, joten verkkosivuston lokalisoinnissakin ydinelementti on laadukas markkinointikäännös. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi kannattaa varmistaa, että tekstin kääntää tai ainakin tarkistaa kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva kieliasiantuntija. Muista myös, että mitä enemmän tietoa kääntäjällä on halutusta tyylistä ja yrityksen tone of voice ‑ohjeista, sitä parempi lopputulos voidaan saavuttaa. Ennen varsinaisen kääntämisen aloittamista on kuitenkin otettava huomioon muutamia seikkoja.

 

1. SEO-avainsanatutkimusKaikkien SEO-projektien kulmakivi on avainsanatutkimus. Sen tarkoituksena on määrittää, mitä sanoja ja lauseita pitäisi käyttää, jotta verkkosivusto sijoittuisi entistä korkeammalle hakukoneen hakutuloksissa. Miksi tämä on niin tärkeää?

Ensinnäkin avainsanoja ei oikeastaan voi kääntää. Lähdekielisen avainsanalistan suora kääntäminen ei ole juuri koskaan toimiva ratkaisu. Ammattimaisesti tuotettu avainsanalista voi olla korkeintaan hyvä lähtökohta monikieliselle avainsanaprojektille. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että lähde- ja kohdekielet ja niiden kulttuurit ovat erilaisia. Itse asiassa verkkosivut on optimoitava tiettyjä markkinoita varten, ei maita tai kieliä varten.

Toiseksi hakuvolyymit ja tietyn avainsanan kilpailutilanne voivat vaihdella suuresti eri kielialueilla ja markkinoilla.

Kolmas näkökohta on se, että vaikka tarjolla on verkkotyökaluja, joiden väitetään tukevan monikielistä avainsanatutkimusta, on edelleen suositeltavaa, että parhaiden avainsanojen valinnassa luotetaan koneiden asemasta ihmisiin. Vaikka konekääntäminen muuten voisikin olla varteenotettava vaihtoehto tietyn tekstin lokalisoinnissa, avainsanatutkimus vaatii muutakin kuin pelkkää kääntämistä. Onnistunut avainsana-analyysi vieraalla kielellä edellyttää, että sen tekijä osaa kääntää, käyttää avainsanatutkimustyökaluja ja analysoida avainsanoja kriittisimpien SEO-kriteerien perusteella. Näitä kriteerejä voivat olla esimerkiksi hakuvolyymit ja tietyn avainsanan kilpailutilanne. Toisin sanoen paras valinta tähän tehtävään on kääntäjä, jolla on hyvät SEO-taidot.

 

2. SEO-kääntäminen


Ihannetilanteessa käännöskumppani on mukana jo monikielisen verkkosivuston suunnittelun alkuvaiheissa ja kohdekielen avainsanatutkimus tehdään ennen kääntämistä. Monissa käännöstoimistoissa käytetään vakiotyökaluna termienhallintajärjestelmää, jossa erillisen avainsanalistan luominen ja ylläpitäminen on helppoa. Monikielisessä SEO-projektissa onkin loogista edetä niin, että ensin tehdään avainsanatutkimus ja vasta sen jälkeen käännetään lähdesisältö käyttäen kohdekielisiä avainsanoja, jotka sopivat tekstiin saumattomasti eivätkä kuulosta kankeilta tai epäluonnollisilta.

Joskus verkkosivusto on jo olemassa kohdekielellä ja vasta sivuston toiminnan analysointi paljastaa, että kohdekielellä ei ole käytetty oikeita avainsanoja. Käännöskumppania voi pyytää muokkaamaan julkaistua sisältöä jälkikäteen niin, että se vastaa paremmin haluttuja avainsanoja. Hyvä, SEO-taitoinen copywriter pystyy tunnistamaan ne sisällön osat ja metatagit, jotka on optimoitava Googlea varten.

 

3. Google Ads ‑kampanjat


Google Adsilla on valtava mainontapotentiaali. Ammattimaisesti lokalisoitu Google Ads ‑kampanja auttaa saamaan täyden hyödyn globaaleista markkinointitoimista. Google-kampanjoissa pätee sama totuus kuin avainsanalistoissa: pelkkä kääntäminen ei todennäköisesti ole toimiva ratkaisu. Alkuperäinen materiaali voi olla hyvä lähtökohta, mutta useimmiten on parempi kirjoittaa materiaali uudelleen kohdekielellä.

Google Ads ‑kampanjoissa on tärkeintä muistaa, että mainosten merkkimäärä on rajattu ja että toiset kielet vievät enemmän tilaa kuin toiset. Tiettyä avainsanaa käyttävän mainoksen käännös voikin olla hyvin erilainen kuin alkuperäinen mainos. Hyvä käännöskumppani pystyy tarjoamaan erilaisia tekstivaihtoehtoja, joista voi valita parhaan.

 

On myös pidettävä mielessä, että Google pystyy melko hyvin erottamaan sisällön, johon on tungettu väkisin mahdollisimman paljon avainsanoja, ja aidosti merkityksellisen, laadukkaan sisällön. Käännetyssä tekstissä onkin tärkeintä varmistaa, että se sisältää tietoa, joka on hyödyllistä tavoitellulle kohdeyleisölle. Mikään avainsanatutkimus tai hakukoneoptimoitu käännös ei pelasta tilannetta, jos verkkosivusto ei ole informatiivinen, ajan tasalla ja rakenteeltaan selkeä. Lisäksi puhehausta on viime aikoina tullut entistä tärkeämpää, joten myös avainsanatutkimus ja SEO monimutkaistuvat entisestään, kun markkinoijien on otettava huomioon täysin uudenlainen tapa käyttää hakukoneita.

 

Kiinnostuitko monikielisestä hakukoneoptimoinnista?

Tutustu tarkemmin tarjoamiimme lisäpalveluihin