Katja Virtanen

Katja Virtanen

Mitä konferenssitulkkaus on? - Lataa tapahtumajärjestäjän opas

tulkkaus

Monikielinen viestintä ja simultaanitulkkaus ovat konferensseissa niin tätä päivää, että harva tulee ajatelleeksi, mistä konferenssitulkkaus on saanut alkunsa. Kuten parhaat palvelut yleensäkin, simultaanitulkkaus on syntynyt asiakkaiden tarpeista.

Konferenssitulkkauksen synty

Simultaanitulkkausta käytettiin nykymuodossaan ensimmäisen kerran vuodesta 1945 alkaen pidetyissä Nürnbergin oikeudenkäynneissä, joissa toisen maailmansodan voittajavaltioiden tekemän sopimuksen pohjalta perustettu sotatuomioistuin tuomitsi kukistuneen natsi-Saksan johtajia heidän toiminnastaan maailmansodan aikana ja holokaustissa. Konferenssitulkkaus sai alkunsa, kun oikeudenkäynnit käytiin samanaikaisesti neljällä eri kielellä.

Tulkkaus on puhetilanteissa tapahtuvaa käännösviestintää, jonka ansiosta eri kieliä ja kulttuureita edustavat henkilöt ymmärtävät toisiaan. Tulkkaus ei ole synonyymi kääntämiselle, vaan sillä on omat erityispiirteensä.

Konferenssitulkkaus taas on yksi tulkkauksen muodoista. Sitä käytetään kansainvälisissä seminaareissa, konferensseissa ja kokouksissa. Yleensä konferenssitulkkaus toteutuu joko simultaanitulkkauksena tai konsekutiivitulkkauksena. Tulkkausmenetelmän valinta riippuu ennen kaikkea konferenssissa käytettävien kielten määrästä sekä tilaisuuden luonteesta ja kestosta. Esimerkiksi Nürnbergissä asiaa oli paljon ja kieliä useita ja sen yhteensä 13 oikeudenkäyntiä kestivät vuosia, joten menetelmäksi valittiin aikaa säästävä ja huomaamattomampi simultaanitulkkaus, vaikka se oli siihen aikaan menetelmänä uusi.

 

Tulkkausopas tapahtumajärjestäjälle

Nykyisin ammattimaisilla tulkkauspalvelujen tarjoajilla on runsaasti kokemusta tulkkauksen järjestämisestä erilaisissa tapahtumissa. Tulkkausta tuntematon tapahtumajärjestäjä sen sijaan ei välttämättä tiedä, että se, mikä toimii kahdenvälisessä keskustelussa, ei toimikaan satapäisessä konferenssissa.

Kirjoitimmekin tulkkauspalvelujen tilaajille käytännönläheisen oppaan, jolla haluamme auttaa tapahtumajärjestäjiä onnistumaan myös tulkkausjärjestelyissä. Oppaassa käsitellään muun muassa erilaisia tulkkaustapoja ja tulkkaukseen tarjolla olevaa tekniikkaa sekä annetaan tapahtumajärjestäjälle vinkkejä tulkkien ja puhujien briiffaukseen. Lisäksi opas antaa vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin tarvittavasta tulkkien määrästä sekä tulkkauspalvelun hinnasta.

Lataa opas ja lue lisää konferenssitulkkauksesta!

Lataa tulkkausopas