Katja Virtanen

Katja Virtanen

Hei Google, mitä puhehaku tarkoittaa?

translation, uudissanat, terminologia, vinkit, markkinointi

Googlen puhehaku (voice search) on yleistynyt valtavasti. Forbes on ennustanut, että jo tänä vuonna puhehakujen osuus on peräti 50 % kaikista internetin hauista. Vaikka Suomi tuleekin puhehakujen käytössä selvästi monien maiden perässä, laukkaa tekstinymmärryksen (luonnollisen kielen prosessointi, Natural Language Processing) ja puheentunnistuksen (Speech Recognition) kehitys niin hurjaa vauhtia eteenpäin, ettei puhehakua voi jättää huomioimatta hakukonemarkkinoinnissa eikä kielipalveluissa.

Keräsimme seuraavaan viisi kielellistä ja markkinoinnillista vinkkiä, jotka puhehakujen yhteydessä on syytä huomioida.

  1. Puheenomaiset haut

Puhehaku perustuu nimensä mukaisesti puhuttuun kieleen, joten puhehauissa käytetään enemmän yksinkertaisia lauserakenteita ja puhekielen sanoja. Sairausloma voi hyvin olla puhehaussa sairasloma. Lisäksi markkinoijan tulee huomioida ostopersoonansa entistäkin paremmin, sillä puhuttu kieli vaihtelee usein puhujan iän, sukupuolen, asuinpaikan ja koulutuksen mukaan.

 

  1. Pidemmät hakukyselyt

Puhehauissa käytetään tyypillisesti pidempiä, puheenomaisia hakukyselyjä eli nk. pitkän hännän hakutermejä (long-tail keywords). Etsiessäsi hyvää helsinkiläistä käännöstoimistoa kirjoittaisit todennäköisesti hakukenttään ”käännöstoimisto Helsinki”, mutta puhehauissa kysely voi olla hyvinkin pidempi ja kysymysmuodossa: ”Mikä on hyvä käännöstoimisto Helsingissä?”. Kyselyiden pituus on lähes aina kolmesta viiteen sanaan.

 

  1. Kysymysmuotoiset haut

Puhehaut tehdään usein kysymysmuodossa: kuinka, missä, miten, milloin…? Siksi markkinoijankin on huomioitava sivuston sisällössä, että puhehaun tekijä haluaa vastauksen kysymykseensä. Verkkosivujen usein esitetyt kysymykset -osio (FAQ) onkin tekemässä paluuta monille sivustoille, sillä se on oiva ratkaisu puhehakukysymysten vastaamiseen.

Suorat vastaukset myös nousevat paremmin Googlen hauissa siksi, että Google nostaa hakutuloksiin sivuja, joita se pitää hyvinä vastauksina esitettyihin kysymyksiin. Silloin Google lainaa vastausten tekstiä suositeltuina katkelmina (featured snippets) ja puhehakuvastauksissa katkelma luetaan ääneen. Kansainvälisesti toimivan yrityksen tulee huolehtia siitä, että katkelmiksi tarkoitetut tekstit on käännetty ja aidosti lokalisoitu puhehakuihin sopivalle kielelle.

 

  1. Helppolukuisuus

Tekstisi löytyy niin kirjoitetuilla kuin puhutuilla hauilla paremmin, jos se on kirjoitettu havainnollisesti, helpoin lauserakentein ja puheenomaisesti. Käytä avainsanoja kohtuudella läpi tekstin, mutta etenkin otsikoissa ja kappaleiden alussa. Puhu samaa kieltä kuin tavallinen hakujen tekijä eli vältä vaikeita ammattitermejä ja hankalia lauserakenteita. Ammattilaisen tekemä copyeditointi ei ole lainkaan huono sijoitus verkkosivuillesi.

 

  1. Ostopäätöksen tukeminen

Puhehakuja tehdään usein, kun ollaan jo ostopäätöksen äärellä. Tyypillisesti henkilö on jo päättänyt, että haluaa syödä vaikkapa italialaista ruokaa ja hakee siksi itseään lähinnä olevaa italialaista ravintolaa. Paikallisesti toimivien yritysten onkin syytä kiinnittää verkkosivuillaan huomiota siihen, että esimerkiksi osoitetiedot ja aukioloajat ovat ajan tasalla. Ymmärtämällä asiakkaan äänihakukyselyjä voit muutenkin optimoida sivustosi paremmin ja viedä asiakkaan lähemmäs ostopäätöstä.

 

Luonnollisen kielen prosessointi ja erilaiset puheohjaukseen perustuvat toiminnot kehittyvät nyt nopeasti. Mitä nopeammin kehityksen kelkkaan pääsee mukaan, sen parempi. Toiminnot eivät Suomessa ehkä vielä näy kaikissa palveluissa ja kaikkien arjessa, mutta suunta on selkeä. Siksi fiksu markkinoija huomioi puhetoiminnot viimeistään nyt.

 

Niin, ja vielä yksi kieliknoppi. Voice search -sanan suora käännös on äänihaku. Sitä termiä moni onkin haksahtanut käyttämään puhelimelle ääneen sanelluista hauista. Suomeksi äänihaulla kuitenkin tarkoitetaan Sanastokeskus TSK:n mukaan henkilöhakua, jossa hakuviestinä käytetään hakuvastaanottimen antamaa äänimerkkiä. Toisin sanoen äänihaulla tarkoitetaan vanhaa kunnon piipparia! Puhehaku taas perustuu Googlen itsenä käyttämään terminologiaan, mutta termiä ei löydy vielä edes Kotimaisten kielten keskuksen helmikuussa 2020 päivitetystä Kielitoimiston sanakirjasta. Olisikohan pikkuhiljaa jo aika?