Mia Hirvi

Mia Hirvi

Mistä tunnistat hyvän oikeustulkin?

Tulkki ei ole Suomessa nimikesuojattu ammatti, minkä vuoksi periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseänsä tulkiksi. Etenkin juridisissa yhteyksissä ammattitulkin merkitys kuitenkin korostuu erikoissanaston sekä asiakkaiden oikeusturvan vuoksi. Mutta mistä tulkkauksen tilaaja sitten voi tietää, kuka on oikeasti hyvä oikeustulkki?

 

Tiedätkö, mitä tulkilta vaaditaan?

Asioimis- ja oikeustulkkausmarkkinat Suomessa ovat kirjavat. Tulkkauspalveluita tarjoavat eritasoiset kielipalvelutoimistot, joiden rekrytointikriteerit vaihtelevat. Pahimmillaan tulkiksi saattaakin Suomessa päästä vain sillä, että kertoo osaavansa suomen lisäksi toista kieltä.

Pelkkä kahden kielen osaaminen ei kuitenkaan ole riittävä pätevyys erittäin vastuulliseen tulkin ammattiin, etenkään jos niin sanottu vieras kieli on ollut pelkän kotikielen asemassa. Tällöin syvempi kielitaito ja erikoistermien osaaminen kyseisellä kielellä eivät ole riittävällä tasolla, vaikka nämä taidot olisivatkin hallussa koulusivistyskielenä käytetyllä suomella. Lisäksi tulkkina toimiminen vaatii sanastollisen osaamisen ohella tulkkaus- ja muistiinpanotekniikan hallintaa, taitoa ja tietämystä erilaisissa toimintaympäristöissä toimimisesta sekä eri viranomaiskäytäntöjen ja Suomen yhteiskuntarakenteen tuntemista. Tulkin tulee lisäksi sisäistää asioimis- ja oikeustulkin ammattisäännöstö ja noudattaa sitä ammatillisessa roolissaan. Tulkin eettisiin ohjeisiin kuuluu tiukan salassapitovelvollisuuden lisäksi muun muassa se, että tulkki ei ota vastaan työtä, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä, tai että tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta seikkaa.

 

Kuinka oikeustulkiksi valmistutaan?

Suomessa voi kouluttautua oikeustulkiksi ammattikorkeakoulussa tai suorittamalla oikeustulkin erikoisammattitutkinnon. Myös ainakin Helsingin yliopisto tarjoaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa oikeustulkkauksen opintosuunnan.

Oikeustulkkausopinnoissa käydään läpi muun muassa Suomen oikeusjärjestelmää, viestintätilanteiden hallintaa sekä oikeustulkkaustaitoa. Oikeustulkin erikoisammattitutkinnossa osaaminen todennetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä. Tulkki, jolla on oikeus rekisteröityä Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin edellä mainittujen koulutusten suorittamisen jälkeen, pystyykin ymmärtämään vaikeita viranomaistekstejä ja toimimaan tulkkina muun muassa tuomioistuinkäsittelyissä, poliisin prosesseissa ja muissa vaativissa hallinnollisissa prosesseissa.

Osa tulkeista on myös suorittanut konferenssitulkin vaativat opinnot, ja lisäksi Suomessa voi suorittaa asioimistulkin ammattitutkinnon. Nämä eivät itsessään kuitenkaan anna oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellyttämää pätevyyttä.

 

Osaatko valita laatua?

Paras tapa varmistaa ammattitulkin saaminen on valita vastuullinen ja laatusertifioitu tulkkauspalvelutoimisto, joka ylläpitää tietokantaa toimeksiantoja suorittavien tulkkiensa pätevyydestä. On hyvä huomioida, että tulkkauskoulutus on Suomessa verrattain tuoretta eikä tutkintojakaan voi kaikissa harvinaisimmissa kielissä suorittaa. Oikeustulkkauksia tekevien tulkkien joukosta löytyykin monia alan konkareita, jotka ovat pätevöityneet käytännön työssä vuosien ajan. Ammattitaitoinen ja toiminnastaan vastuuta kantava yritys kuitenkin todentaa kaikkien tulkkiensa osaamisen esimerkiksi tulkkaustestien avulla.

Tehdessäsi tulkkaustilauksen valitse siis laadukas tulkkauspalvelujen toimittaja – toimittaja, jolla on laatusertifioitu rekrytointiprosessi ja joka tarkistaa tulkkiensa tutkintotodistukset ja työkokemuksen jo haastatteluvaiheessa. Ammattimaisen oikeustulkin järjestämiseen pätee myös se elämän perussääntö, ettei halvalla yleensä saa hyvää. Kokemus ja vuosien kouluttautuminen vaativalle alalle ovat ammattimaisuuden merkkejä, joita tulee myös arvostaa.

 

Delinguan ISO-sertifioitu tulkkauspalvelu tarjoaa oikeustulkkausta niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Tulkkimme ovat tulkkausalan ammattilaisia, ja Delingualla on yli vuosikymmenen kokemus laadukkaiden tulkkauspalveluiden järjestämisestä. Lue lisää tulkkauspalveluistamme.

 

Ota yhteyttä

 

Lisää henkilöltä Mia Hirvi

Mistä tunnistat hyvän oikeustulkin?