Anu Raitio-Huopaniemi

Anu Raitio-Huopaniemi

Miksi yrityksen verkkosivut kannattaa lokalisoida?

Internet on maailman suurin kauppa- ja tiedonhakupaikka. On tutkittu, että ihmiset, ne kielitaitoisetkin, lukevat ja surffaavat netissä mieluiten omalla äidinkielellään (75 % tutkimukseen osallistuneista). Vaikka englantia osataan yleisesti hyvin ja sillä on maailmankielen asema, kannattaa tuleville asiakkaille antaa mahdollisuus hakea tietoa verkosta ja tehdä verkko-ostoksia omalla äidinkielellään. Sillä voi nimittäin olla yllättävän suuri vaikutus yrityksen asiakasmäärään.


Verkkosivujen lokalisoinnin hyödyt

Yrityksen verkkosivut ovat sen paras käyntikortti. Käytännössä nettisivut ovat kaikkien saatavilla, joten verkkosivujen lokalisoinnin kustannukset ovat häviävän pienet suhteutettuna monikielisten sivujen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yksittäisenä markkinointimahdollisuutena verkkosivut ovat lyömätön vaihtoehto. Markkinointitoimenpiteenä verkkosivujen lokalisointi ja kieliversioiden ylläpito hakukoneoptimointeineen on usein myös varsin maltillisen hintaista saatuun näkyvyyteen ja verkkosivujen käyttöikään nähden.

Verrattuna kilpailijaan, jonka verkkosivuja ei ole lokalisoitu, monikielisesti esiintyvällä ja näkyvällä yrityksellä on ylivoimaisesti paremmat mahdollisuudet menestyä myös muilla kielialueilla. Verkkosivujen lokalisointi on myös viesti siitä, missä yritys haluaa olla tai mihin se on menossa.

 

Kannattaako verkkosivut kääntää kokonaan?

Mitä verkkosivustolta sitten kannattaa tai pitää kääntää? Tähän jokainen yritys osaa itse vastata parhaiten, mutta muutamia vinkkejä voimme antaa. Olennaista verkkosivujen käännättämisessä on sisäistää se, että kohdennettu viesti on aina tehokkain viesti.

Jos yritys pyrkii kohdekielialueen paikallisille markkinoille, kannattaa verkkosivustolta kääntää vain sellaisia tietoja, jotka kiinnostavat kyseisellä alueella asuvia asiakkaita. Suomessa avoinna olevista työpaikoista ei esimerkiksi kannata kertoa saksalaiselle tai kiinalaiselle yleisölle – sieltä tuskin haetaan. Samoin esimerkiksi verkkosivuston pääsivulla näkyvä somesyöte kannattaa tarjoilla kohdekielellä.

Lokalisoinnin tarkoitus on helpottaa kohdekielisen lukijan työtä eli tiedonkäsittelyprosessia. Muista kertoa lukijalle relevantteja asioita: mistä juuri hän voi ostaa tuotteen tai keneen hän voi omassa maassaan ottaa yhteyttä. Liittyykö tuotteeseen tai palveluun juuri hänen maassaan jotain tietoja, käytäntöjä tai vaikkapa lainsäädännöllisiä seikkoja, jotka poikkeavat tarjoavan yrityksen kotimaan käytänteistä? Asiakasta ei kannata laittaa pohtimaan näitä asioita itse vaan tarjota hänelle selkeitä, valmiita vastauksia. Ostoprosessissa pienikin epämukavuusalueella käyminen voi ratkaista kaupan kilpailijan hyväksi, jopa asiakkaan itsensä huomaamatta.

Verkkosivuston lokalisointi on kustannuksiltaan ylivoimaisesti tehokkain tapa saada yritykselle näkyvyyttä ja tavoitettavuutta muuallakin kuin omassa maassa. Lopulta verkkosivuston lokalisointi kertoo myös asiakkaalle, että yritys on juuri hänestä kiinnostunut, sillä miksi muuten asioiminen olisi näin helppoa. Kannattaa siis pitää mielessä, että asiakkaan etu on lopulta myös myyjän etu. Palvelun lokalisointi avaa aina uusia ovia.

 

Lue, miten asiakkaamme hyötyi verkkosivujen käännättämisestä.