Anu Raitio-Huopaniemi

Anu Raitio-Huopaniemi

Mikä on käännösmuisti?

kääntäjä ja kääntäminen, kieliteknologia, käännösmuisti, käännösmuistiohjelma, käännöstoimisto

Saimme asiakkaaltamme pyynnön selittää, mitä asiakaskohtainen käännösmuisti oikein tarkoittaa. Uudet asiakkaat kysyvätkin tätä aina silloin tällöin, joten päätin ottaa aiheen käsittelyyn blogissa.

Ihan ensiksi selvennetään muutama perusasia. Käännösmuisti on kääntäjän apuväline. Englanniksi käytetään lyhennettä CAT, computer assisted translation eli koneavusteinen kääntäminen. Se ei tarkoita konekääntämistä, jollaisesta monille ensimmäisenä mieleen tuleva esimerkki on Google-konekäännin, vaan ihmiskääntäjän apuna toimivia ohjelmistoja, esimerkiksi käännösmuisteja ja termityökaluja. Koneavusteisesta kääntämisestä ja konekääntämisestä puhuessa puurot ja vellit menevät helposti sekaisin. On olemassa vain ihmisen tekemää käännöstä, vain konekääntimen tekemää automaattista käännöstä ja monenlaisia välimuotoja näistä. Tässä blogitekstissä kirjoitan koneavusteisesta kääntämisestä eli muun muassa käännösmuisteista ja termityökaluista, jotka auttavat ihmiskääntäjää olemaan tarkempi ja tehokkaampi.

Käännösmuisti on tietokanta, jonne ihmisen kääntämät käännökset tallennetaan. Käännösmuisti ei ajattele eikä opi itse, vaan perustuu vain ja ainoastaan sinne tallennettuihin merkkijonoihin eli käännösmuistisegmentteihin, jotka meille ovat sanoja, sanaryhmiä ja virkkeitä. Yleisin tallennuspituus juoksevassa tekstissä on yksi virke eli pisteen tai kovan rivinvaihdon (ns. Enter-painallus) jälkeisestä isosta alkukirjaimesta seuraavaan pisteeseen tai Enteriin. Ohjelmistokäännöksissä yleisin tallennuspituus on yksi ohjelmistomerkkijono, tuttavallisemmin stringi. Tallennuspituutta voidaan tietysti säätää tapauskohtaisesti. Käännösmuistit ovat kieliparikohtaisia, eli käännökset vaikkapa suomesta ruotsiin ja suomesta englantiin tallennetaan kummatkin omiin tietokantoihinsa.

Koneavusteisen kääntämisen tarkoituksena on parantaa laatua, nopeuttaa käännösprosessia hyödyntämällä jo aiemmin käännettyä materiaalia, yhdenmukaistaa käännösjälkeä esimerkiksi silloin, kun saman asiakkaan käännöksiä tekee useampi kääntäjä, ja tietysti prosessin nopeutumisen ja tekstin toisteisuuden kautta tehostaa koko kääntämistä huomattavasti. Asiakaskohtaiset käännösmuistit ja termipankit ovat luonnollisesti täysin tietoturvallisia, ja käännöstoimiston nykyaikaiset projektinhallintatyökalut estävät monien inhimillistenkin virheiden tapahtumisen. Käännösmuistien ja termipankkien sisältöä voidaan lisätä, poistaa, muokata, päivittää ja huoltaa kuten mitä tahansa tietokantaa.

Käännösmuistien käytöstä on eniten hyötyä silloin, kun käännetään päivittyvää tekstiä, vaikkapa ohjekirjoja, joista julkaistaan uusia versioita säännöllisesti, ja kun käännetään laajoja kokonaisuuksia, joita työstää yhtaikaa monta kääntäjää ja kielentarkistajaa. Näin aikaisemmin käännetyt, saman tekstin sisäiset tai kollegan juuri tahollaan kääntämät segmentit saadaan helposti käyttöön, eikä pyörää tarvitse joka kerran keksiä uudelleen.

Termityökaluilla saadaan edellä mainittuihin tilanteisiin lisää tehoa ja laatua, ja termipankista on aivan kiistatonta etua silloinkin, kun asiakkaan käännöstarpeet ovat pieniä ja vaihtelevia mutta yrityksen tai alan sanasto on hyvin erikoistunutta. Samaan tuoteperheeseen käännösmuistin kanssa kuuluva termityökalu tarjoilee kääntäjälle työn alla olevaan tekstiin valmiita kohdekielisiä termejä, kun se tunnistaa termikannassa olevan termin käännettävässä tekstissä.

Pähkinänkuoressa: Asiakaskohtainen käännösmuisti on tietokanta, jonne saman asiakasyrityksen tai -konsernin käännöksiä tallennetaan sopivasti pätkittyinä paloina, yleensä lauseittain, aina yhdessä kieliparissa kerrallaan. Termityökalut taas perustuvat yhteen sanaan, sanaliittoon tai ilmaisuun eli ne toimivat online-sanakirjan tavoin.

Käännösmuistitietokannan tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan ohjelmistolisenssi ja käännösosaamista – siispä yleensä vain itsekin paljon kääntävät asiakkaat käyttävät näitä työkaluja aktiivisesti. Termityökaluista sen sijaan on kelle tahansa asiakkaalle hyötyä: huolellisesti luotu ja validoitu termipankki on kuin räätälöity online-sanasto, josta asiakas voi kätevästi tarkistaa oman yrityksen ja oman toimialan erikoissanastoa.

Tämähän kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, eikö vain? Miksei sitten kone hoida koko hommaa? Vaikka tekoäly tulee myös käännösalalle kovaa vauhtia ja työkalujen tarkkuus paranee koko ajan, ollaan niiden kanssa silti vielä kaukana siitä laadusta, jota koulutetut ammattikääntäjät ja -kielentarkistajat pystyvät tuottamaan käännösmuistien ja termityökalujen avulla.