Atso Puronen

Atso Puronen

Menestyvä monikielinen verkkosivusto

hakukoneoptimointi, kääntäminen, monikielinen hakukoneoptimointi

Yritys X on laajentumassa kansainvälisille markkinoille. Tähän asti se on hoitanut kaiken viestinnän ja markkinoinnin itse. Suomen kielen rinnalle yritys valitsee verkkosivustonsa uusiksi kieliksi neljä suurinta eurooppalaista kieltä – puhutaanhan esimerkiksi espanjaa ja englantia ympäri maailmaa. Monikielisen verkkosivuston toteuttamisella alkaa olla jo kiire, koska uusi tuote pitäisi lanseerata kansainvälisesti jo viikon päästä. Yritys toimii alalla, jolla ei ole vielä juurikaan kilpailua, joten vakiintunutta termistöä ja selkeää kohdeyleisöä ei ole mietitty.

Yritys Y:llä on myös samat aikomukset, mutta erilainen toteutustapa. Se on miettinyt kielten sijaan liiketoimintansa kohdemarkkinoita. Yrityksellä on kyseisissä maissa yrityksen toimialaa ymmärtävät yhteyshenkilöt, jotka tuntevat kohdemaan markkinat, kohdeyleisön, terminologian ja lainsäädännön. Yritys Y on varannut aikaa oikeanlaisen viestin ja kielen löytämiseen, ja miettinyt miten palvella potentiaalisia asiakkaitaan maissa, joissa se ei vielä operoi.

Miten näiden kahden yrityksen kansainvälistyminen käynnistyy?

Vaikka verkkosivusto ei ole enää jokaisen yrityksen pääasiallinen tavoittamisen kanava, se on edelleen maailmanlaajuisesti varteenotettava väline uusien markkinoiden lähestymiseen. On totta, että sosiaalisen median kautta tavoittaa kuluttajia sekä mahdollisia liikekumppaneita dynaamisesti ja nopeasti, mutta tarkemman tiedon puutteessa käännytään yrityksen verkkosivuston puoleen.

 

Suunnittele ennen kuin toteutat

Monikielisen verkkosivuston suunnittelu alkaa lähdekielisen tekstin korkeasta laadusta. Jotta kieliversiot voitaisiin hakukoneoptimoida (SEO), on lähdetekstinkin oltava optimoitu ja keskeinen terminologia ja avainsanat mietittynä valmiiksi. Sen jälkeen mietitään tarkasti kohdemarkkinat ja -yleisö. Jos kohdemaa on Ruotsi, käännetään riikinruotsiksi. Jos kohdemaa on Taiwan, käännetään kantoninkiinaksi. Jos yritys palvelee vain muita yrityksiä (B2B), terminologia sovitetaan sen mukaan.

Sivusto voi myös vaatia kansainvälistyäkseen teknisiä muutoksia, joita on hyvä miettiä hyvissä ajoin etukäteen ylläpitäjän kanssa. Tukeeko sivuston järjestelmä oikealta vasemmalle kirjoitettavia kieliä kuten arabiaa? Mukautuvatko sivupohjat tekstin pituuden kasvaessa ilman, että asettelu kärsii merkittävästi? Aiotaanko sivusto kääntää vain osittain joillekin kielille? Vaatiiko hakukoneoptimointi sivuston jokaiselle kieliversiolle oman domain-osoitteen (esim. delingua.fi, delingua.de jne.)? Useimmat sisällönhallintajärjestelmät tukevat erinomaisesti monikielisyyden tarpeita, mutta parannettavaa löytyy edelleen.

 

Kielipalvelualan yhteistyökumppanin rooli yrityksen kansainvälistymisessä

Kun on vihdoin aika aloittaa kääntäminen, on hyvä kielipalvelualan kumppani ensiarvoisen tärkeä. Yrityksesi käännöstarpeet otetaan huomioon sopivinta prosessia suunniteltaessa, ja kielellistä apua saa käännösten aloitushetkestä sivuston lanseerausta edeltävään validointiin ja testaukseen.

Monikielisen sivuston julkaisuun pätee samat säännöt kuin uuden tuotteen julkaisuun. Jos tuote ei ole julkaisuvalmis, ota pieni aikalisä ja korjaa sen pikkuviat.

Erikielisiä sivustoja ei myöskään kannata jättää oman onnensa nojaan. Jotta panostus ei valuisi hukkaan, on monikielinen sisältö pidettävä ajan tasalla lähdekielen kanssa.

Ja jos jokin kohdemarkkina alkaa osoittaa kasvua, voi yritys alkaa tarjota myös chat-asiakaspalvelua useammalla kielellä. Tärkeintä on, että asiakas kokee tulleensa erinomaisesti palvelluksi omalla äidinkielellään!

 

 Lue, miten asiakkaamme hyötyi verkkosivujen käännättämisestä.