Taina Ikola

Taina Ikola

Markkinointitekstien kääntäminen: lokalisointi ja transcreation

käännös, kääntäminen, lokalisointi

Yrityksen lähtiessä tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita yksi oleellisimmista asioista on markkinointitekstien kääntäminen. Usein ensimmäiset käännettävät materiaalit ovat verkkosivut, tuote-esitteet, pakkaustekstit ja markkinointikampanjamateriaalit. Markkinointitekstien käännösten avulla kansainvälistyvä yritys saa välitettyä viestinsä kohdemarkkinoille ja herätettyä toivotun tunnereaktion kohderyhmässään.

 

Luovaa kääntämistä

Markkinointimateriaalin kääntämisessä kääntäjältä vaaditaan kohdekielen ja käännöstekniikoiden hallitsemisen lisäksi runsaasti luovuutta. Loistavaan lopputulokseen ei riitä pelkkä tekniikan osaaminen. Luovaa kääntämistä voi verrata esimerkiksi muffinssin leipomiseen. Vaikka kondiittori noudattaisi tarkasti reseptiä, lopputulos ei ole sama, ellei häneltä löydy luovuutta. Oivaltava ja luova muffinssi tekee potentiaaliseen asiakkaaseen aivan eri vaikutelman kuin muffinssi peruskuorrutteella.

Aivan kuten leipominen, myös luovien tekstien kääntäminen on omanlaisensa taiteenlaji. Markkinointimateriaalin kääntämisestä käytetäänkin osuvasti termiä transcreation (translation + creation). Siinä teksti oikeastaan luodaan uudelleen. Transcreationin avulla käännös välittää kohdeyleisölle brändin kokonaisuutena – niin brändin äänensävyn kuin ilmeenkin. Usein alkuperäisen markkinointitekstin tunteen ja tarkoituksen välittämiseen käännöksessä tarvitaankin juuri erityistä luovuutta ja oivaltavia ratkaisuja. Sitä luovaa ja upeaa muffinssin kuorrutetta tai ehkäpä jopa kokonaan toista leivosta.

Aina tekstin sisältöä ei kuitenkaan tarvitse muokata perusteellisesti, vaan joskus kääntäminen ja kohdemarkkinoille mukauttaminen riittää. Tällöin lokalisointi astuu esiin.

 

Markkinointitekstin lokalisointi

Lokalisoinnissa (localisation) eli kotouttavassa kääntämisessä tuote tai palvelu mukautetaan tiettyyn maahan tai tietylle alueelle sopivaksi. Prosessissa huomioidaan muun muassa paikalliset idiomit, kulttuuri ja tavat. Kotouttavan kääntämisen tuloksena saadaan teksti, joka kuulostaa juuri lukijalle räätälöidyltä. Esimerkissämme muffinssiin lisättäisiin paikallinen mauste. Yksinkertaisimmillaan kotouttava kääntäminen tarkoittaa mitta- ja valuuttayksiköiden muuttamista kunkin maan standardeja vastaaviksi.

 

Mitä hyötyä lokalisoinnista ja transcreationista on?

Ammattimaisen lokalisoinnin tai transcreationin avulla viestisi menee paremmin perille kohdemarkkinoilla. Markkinointimateriaalin kääntäminen ja lokalisointi maksavat myös helposti itsensä takaisin. Kun homma on hoidettu hyvin, lokalisoitu materiaali saa aikaan uusilla markkina-alueilla saman reaktion kuin alkuperäinen sisältö omassa kohderyhmässään. Hyvät markkinointitekstit todella toimivat kohdemarkkinoilla. Ne houkuttelevat asiakkaita ja auttavat yritystä kasvattamaan myyntiä.

 

Lue lisää markkinointitekstien käännättämisestä