Atso Puronen

Atso Puronen

Konekäännösten tietoturva

käännös, GDPR

Viimeaikaiset uutiset tietovuodoista ja yksityishenkilöiden henkilötietojen luvattomasta levittämisestä ja hyödyntämisestä eivät olisi voineet iskeä sopivampaan ajankohtaan. EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR astuu voimaan 25.5.2018, ja se asettaa monia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ympäri maailman. GDPR ei suojaa ja vaali vain yksityishenkilöiden tietoja vaan myös yrityksissä työskentelevien henkilöiden tietoja.

Moni meistä on ainakin joskus törmännyt konekäännöksiin verkossa liikkuessaan. Facebookin ja Twitterin julkaisuja käännetään automaattisesti käyttäjän omalle äidinkielelle. Google Translate tarjoaa reaaliaikaisia käännöksiä mahdollistaen keskustelun henkilöiden välillä, jotka eivät ymmärrä toistensa kieltä. Neuroverkot ja koneoppiminen tuovat tiedonvälitykseen ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen uusia mahdollisuuksia, mutta myös mietittävää yritysten tietoturva-asiantuntijoille. Olisiko yrityksesi valmis antamaan älypuhelimen kuunnella työntekijänsä luottamuksellisia puheluita ja sitten hyödyntää näitä tietoja mainonnassa tai koneoppimisen aineistona? Loppujen lopuksi on aina omalla vastuullamme selvittää (mieluiten etukäteen), mitä tietoa meistä ja yrityksistämme kerätään.

Hallittuja konekäännöksiä

Kun yritykset tekevät korjausliikkeen tietoturvakäytännöissään, konekääntäminen on yksi niistä lapsista, jotka saattavat helposti mennä pesuveden mukana. Konekääntämistä (MT) tarjoavia palveluita ja toimittajia on kuitenkin erilaisia, eikä niitä kannata niputtaa mielivaltaisesti yhteen.

Maksuttomat, julkisesti käytettävät konekääntimet vaativat perehtymistä etukäteen. Tiedätkö, miten ilmainen MT käsittelee ja mahdollisesti myy kääntämääsi lähdeaineistoa eteenpäin? Tällaiseen MT:hen lähetetyn sisällön omistajuus siirtyy usein MT-järjestelmän omistajalle, minkä jälkeen sitä voidaan hyödyntää arvaamattomin seurauksin. Mistä palvelu saa tulovirtansa? Mikään ei ole ilmaista, etenkään liiketoiminnassa!

Luotettavat ja tunnetut konekääntimet ovat usein maksullisia, mutta tarjoavat vastineeksi räätälöidyn ja vain kyseisen yrityksen käytössä olevan käännösapurin. Konekäännin voidaan ottaa käyttöön yrityksen haluamassa ympäristössä ja yrityksen määrittämin ehdoin. Tarjoajat toimivat tiukkojen tietosuojasopimusten mukaisesti, ja niiden toimintaa voi halutessaan myös auditoida.

Opi ja opeta

Seurataanko tai rajoitetaanko yrityksessäsi ilmaisten konekäännöspalveluiden käyttöä? Onko henkilöstöä valistettu asiasta?

GDPR tuo soppaan oman mausteensa, kun henkilötietojen täytyy olla jäljitettävissä ja säilytysperusteet osoitettavissa. Jos käytössä on maksuton ja kaikille avoin konekäännöspalvelu, on lopputulos käytännössä sama kuin tietovuodossa, jota kukaan ei havaitse. Vaikka yrityksesi ei voi itse enää hallita vuotanutta lähdeaineistoa, palvelu on todennäköisesti tallentanut käyttäjän IP-osoitteen (yksilöivän henkilötiedon), josta lähdeaineisto on vuorostaan mahdollista jäljittää takaisin yritykseesi tulevaisuudessa. Miten reagoit tällaisessa kriisitilanteessa?

Voit välttää konekäännöksiin liittyviä ongelmia seuraavasti:

  1. Estä yrityksesi työntekijöitä käyttämästä maksuttomia ja julkisia konekäännöspalveluita. Valista henkilöstöä niiden vaaroista.
  2. Valitse luotettava käännöskumppani. Ammattimainen yritys ei milloinkaan käytä ilmaisia, julkisia tai avoimia konekäännösjärjestelmiä. Jos olet kiinnostunut konekäännöksistä ja niille on yrityksessäsi kysyntää, hyvä kielipalveluyritys auttaa ja tarjoaa toimivia ratkaisuja. Jos kuitenkin päädyt jatkamaan ilmaisen konekääntimien käyttöä, tutki tarkasti niiden käyttöehdot!
  3. Pysy kartalla siitä, minkä tahojen kanssa dataasi jaat ja sisältääkö data tietosuoja-asetuksen alaisia henkilötietoja. Pidä toimitusketju mahdollisimman yksinkertaisena. Keskittämällä käännöspalvelut yhdelle toimittajalle myös henkilötiedot on helpompi jäljittää. Tietoja voidaan hakea ja poistaa toiminnanohjausjärjestelmästä, tiedostosäilöstä, käännösmuistista ja termikannasta yrityksesi niin pyytäessä.
  4. Jos käännöstarpeesi ovat satunnaisia ja tarvitset käännöksiä yrityksesi sisäiseen käyttöön, hanki oma konekäännin – hyvä käännöskumppani auttaa ja konsultoi!

 Lue aiheesta lisää GDPR-oppaastamme!

Lataa GDPR-opas