Taina Ikola

Taina Ikola

Kielipalvelualan sanastoa

Minu töö on ruumide koristamine. Luulitko jo, että puhun ruumiiden koristelusta? Ei sentään, suomeksi ruumide koristamine tarkoittaa tilojen siivoamista. Kun kahden kielen samankaltaiset sanat sekoittuvat helposti keskenään, puhumme kieltenopetuksessa petollisista ystävistä. Petolliset ystävät ja monta muuta kielipalvelualan termiä löydät tästä kokoamastamme sanastosta.

 

20 yleisesti käytettyä kielipalvelualan termiä 

Auktorisoitu käännös

Auktorisoitu käännös eli nk. virallinen käännös on auktorisoidun kääntäjän vahvistama laillisesti pätevä käännös. Yleensä auktorisoituja käännöksiä tehdään virallisista asiakirjoista, kuten tutkintotodistuksista, verotuspäätöksistä, kaupparekisteriotteista tai oikeuden tuomioista. Jos tarvitset auktorisoidun kääntäjän vahvistaman käännöksen, lue vinkkimme auktorisoidun käännöksen tilaamiseen.

CMS-integraatio

CMS-integraatiossa kaksi erillistä sisällönhallintajärjestelmää (Content management system, CMS) liitetään toisiinsa, jolloin ne voivat vaihtaa tarpeellista tietoa keskenään. Integraatio voidaan toteuttaa tarpeesta riippuen esimerkiksi liitännäisellä tai rajapintakomennoilla. CMS-käännösintegraatio on erityisen kätevä, kun järjestelmän sisältöä halutaan käännättää eri kielille ilman manuaalista kopioimista ja sijoittamista. CMS-työkalun avulla voit hallinnoida verkkosivujesi kieliversioiden käännättämistä suoraan omassa sisällönhallintajärjestelmässäsi. Olipa kyseessä sitten WordPress, Drupal tai jokin muu vastaava järjestelmä, voit tilata käännökset helposti suoraan omaan julkaisujärjestelmääsi.

Copyeditointi

Kun kieliasiantuntija terävöittää esimerkiksi tekstin rakennetta, sanomaa ja tyyliä, on kyseessä copyeditointi. Jos kirjoitat tekstisi itse vieraalla kielellä, kannattaa teksti tarkistuttaa copyeditoijalla. Copyeditointi antaa tekstillesi viimeisen silauksen ja saa sen kuulostamaan vieläkin aidommalta.

Kielentarkistus

Kielentarkistaja tekee tekstin tarkistuksen, jonka tarkoituksena on arvioida tekstin soveltuvuutta sovittuun käyttötarkoitukseen sekä tarvittaessa suositella korjauksia. Kielentarkistuksessa siis varmistamme, että teksti on kieliopillisesti virheetöntä ja sujuvaa. Monissa käännöstoimistoissa kielentarkistus tilataan erikseen. Delingualla tämä palvelu sisältyy kuitenkin jokaiseen käännöstoimeksiantoon eikä asiakkaamme maksa siitä erikseen. Tekstien tarkistuksella haluamme varmistaa käännösten laadun.

Kielipari

Kielipari tarkoittaa niitä kahta kieltä, joiden välillä kääntäminen tai tulkkaus tapahtuu.

Koekäännös

Koekäännöksen avulla arvioidaan kääntäjän kielellistä ja alakohtaista osaamista.

Konekäännös

Konekäännös on tietokoneohjelmalla automaattisesti luotu käännös, joka perustuu tiettyihin sääntöihin ja ohjelmaan aiemmin syötettyyn tekstimateriaaliin.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa tulkattava ja tulkki puhuvat vuorotellen. Ensin tulkattava puhuu muutaman minuutin ja tulkki kuuntelee sekä tekee muistiinpanoja. Sen jälkeen tulkki tulkkaa puheen muistiinpanojensa avulla.

Käännösmuisti

Käännösmuisti on tietokanta, jonne käännöksiä tallennetaan sopivina paloina, yleensä lauseittain, aina yhdessä kieliparissa kerrallaan. Käännösmuisti toimii kääntäjän oivana apuvälineenä. Se yhdenmukaistaa käännösjälkeä ja nopeuttaa käännösprosessia. Opi lisää käännösmuistista ja sen hyödyistä asiakkaalle.

Käännösmuistialennus

Käännösmuistityökalu tunnistaa aiemmin samalle kieliparille käännetyt segmentit ja vertaa uutta käännettävää tekstiä aiempaan, käännösmuistitietokantaan tallennettuun tekstiin. Jos tekstissä on samanlaisia tai lähes samanlaisia osioita, yleisimmin virkkeitä, käännösmuistityökalu tunnistaa ne. Tällaisten osioiden kääntämisestä veloitetaan vähemmän, koska kääntäjä voi käyttää apuna aiemmin käännettyä muistissa olevaa materiaalia. Samalla teksti myös pysyy yhdenmukaisena aiemmin käännetyn kanssa.

Käännössivu

Oletko joskus ihmetellyt, miksi käännöslaskussasi on veloitettu eri määrä sivuja kuin mitä lähettämäsi tiedosto sisälsi? Syy tähän piilee käännösalalla käytettävässä tekstin pituuden yksikössä, käännössivussa. Jos käännöksestä veloitetaan sivuperusteisesti, yksikkönä käytetään yleensä käännössivua eli niin sanottua kääntäjän sivua. Käännössivu koostuu 1560 merkistä välilyönteineen.

Lokalisointi

Lokalisoinnissa eli kotouttavassa kääntämisessä tuote tai palvelu mukautetaan tiettyyn maahan tai tietylle alueelle sopivaksi. Lokalisointi on erityisesti ohjelmistojen ja verkkopalvelutekstien mukauttamista kohdekielialueen käytäntöihin, kulttuuriin ja lainsäädäntöön. Yksinkertaisimmillaan lokalisointi voi tarkoittaa esimerkiksi mitta- ja valuuttayksiköiden muuttamista kunkin maan standardeja vastaaviksi.

Lähtöteksti

Käännettävästä tekstistä käytetään termiä lähtöteksti.

Petollinen ystävä

Kielimaailmassa petolliset ystävät viittaavat sanoihin, jotka muistuttavat toisiaan kahdessa eri kielessä, mutta ovat merkitykseltään erilaiset. Sanat voivat olla samankaltaisia joko muodoltaan tai ääntämykseltään, joten kielenoppija saattaa sekoittaa sanat helposti keskenään. Esimerkiksi suomen kielessä pulmat viittaavat ongelmiin, mutta viron kielessä pulmad tarkoittaa häitä. Suomen ja viron välisistä petollisista ystävistä käytetäänkin suomeksi osuvasti termiä pulmasanat ja viroksi ne tunnetaan nimellä eksitussõnad eli eksytyssanat. Toinen esimerkki tällaisista sekaannussanoista on sana multa. Espanjan kielessä multa eli sakko napsahtaa, kun ajat ylinopeutta, mutta suomen kielessä multaa laitetaan kukkapurkkiin.

Simultaanitulkkaus 

Simultaani- eli samanaikaistulkkaus tapahtuu nimensä mukaisesti samaan aikaan, kun tulkattava henkilö puhuu. Tulkki aloittaa tulkkauksen melkein heti, kun tulkattava alkaa puhua, ja kuuntelee samalla tulkattavan puhetta eteenpäin.

Tasotesti

Räätälöityihin kielikoulutuksiimme osallistuvat suorittavat ennen koulutusta tasotestin, jonka perusteella määrittelemme taitotason ja suunnittelemme koulutuksen. Verkkosivuillamme voit testata kielitaitosi tällä hetkellä neljässä eri kielessä: englanti, suomi, venäjä ja ruotsi.

Termipankki

Termipankki on sanasto, johon kerätään esimerkiksi oman yrityksen tai oman toimialan erikoissanastoa. Termipankista hyötyy yritys kuin yritys, sillä se on erinomainen apu yhdenmukaiseen termistöön ja kielenkäyttöön.

Transcreation

Joskus kääntämisessä tarvitaan erityistä luovuutta ja oivaltavia ratkaisuja, jotta alkuperäisen tekstin tunne ja tarkoitus välittyisivät myös käännöksessä. Tällaisista käännöksistä käytetään nimitystä transcreation (=translation + creation) eli luova käännös. Luova käännös on käännöslaji, jossa ei noudateta tarkasti alkuperäistä tekstiä vaan mukautetaan tekstiä kielikuvilla ja luovilla ilmaisuilla. Transcreation soveltuu etenkin markkinointitekstien kääntämiseen.

Tuloteksti

Käännetystä tekstistä käytetään termiä tuloteksti (vrt. lähtöteksti).

Viitemateriaali

Viitemateriaaliksi kutsutaan aineistoa, johon käännettävä teksti viittaa tai jota voidaan muuten käyttää kääntämisen apuna. Esimerkiksi tietyillä erikoisaloilla käytetään vakiintuneita termejä, jotka eivät välttämättä ole kääntäjälle entuudestaan tuttuja. Tällaisissa tapauksissa samaan aiheeseen liittyvä viitemateriaali on erittäin hyvä apu.

 

Mitä muita termejä kaipaat yllä olevalle listalle? Lähetä viesti tai soita toimistomme numeroon.

Ota yhteyttä