Lotta Kauhanen

Lotta Kauhanen

Kielikoulutus verkossa mahdollistaa joustavan opiskelun

kielikoutsicrew, kouluttaja ja kielikoulutus

Koronavirus sulki koulut ja kurssikeskukset. Lähes kaikissa koulutuksissa on nyt siirrytty väliaikaisesti verkkoon. Myös Delinguan kielikoulutukset siirtyivät etäyhteyksien päähän. Delinguan kielikoulutus tapahtuu aina opettajan johdolla, myös etäopetuksessa. Kyseessä ei siis ole verkkoalustalla tapahtuva täysin omatoiminen verkkokurssi, vaan kielikoulutus verkossa on etäopetusta, jossa opettajan tuki ja vuorovaikutus ovat mukana. Haastattelimme kielikouluttajiamme etäkoulutuksien mahdollisuuksista. Kielikoulutus verkossa oli heille jo tuttua, ja he olivat pitäneet etäkursseja jo aikaisemmin. Täysin uutena digiloikka ei siis tullut.

Delingua on jo pitkään toiminut Väyläviraston yhteistyökumppanina kielikoulutuksessa. Venäjän ja suomen kielen kouluttajamme Elena Könönen kertoo, että siirtyminen etäkoulutukseen sujui kivuttomasti, sillä osa hänen Väylävirastolle nyt pitämistään kursseista oli pidetty verkossa jo aikaisemmin. Etäkoulutusta helpottaa huomattavasti se, että Könönen tuntee jo oppilaansa ja tietää heidän tasonsa. Myös muut Delinguan kouluttajat kertovat, että siirtyminen etäkoulutukseen sujui vaikeuksitta kaikkien yhteisellä päätöksellä. Moni opiskelijaryhmä halusikin heti jatkaa etäopiskelulla.

Opiskelijan omaan tahtiin

Kielikoulutus verkossa sopii sekä yksityisopiskelijoille että pienryhmille. Könönen toteaa, että verkkokoulutuksessa opiskelijoilta vaaditaan kuitenkin enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetuksessa. Vuorovaikutukseen vaaditaan aina klikkaus. Opettajan on pidettävä oppilaat jatkuvasti valppaina, ettei heidän keskittymisensä herpaantuisi, Könönen lisää. Etäopetuksessa yhteys sekä opettajaan että muihin opiskelijoihin on tietysti erilainen kuin lähiopetuksessa.

Verkossa sosiaalinen läsnäolo vaatii eri tavalla aktiivisuutta kuin luokkahuoneessa, kun kehonkieli, ilmeet ja eleet jäävät pois. Kommenttien ja kysymysten ahkera kirjottaminen korostuu, joten etäopiskelijan tulee olla reippaana näppäimistön äärellä. Könönen tuumii, että verkossa materiaalien ja tehtävien ymmärtäminen vie enemmän aikaa kuin lähiopetuksessa. Toisaalta etäopiskelija opiskelee ison osan opetusmateriaaleista yksin ja omassa tahdissa, mikä Könösen mukaan parantaa käsiteltyjen aiheiden muistamista ja ymmärtämistä. Asiaan voi perehtyä omassa rauhassa ajan kanssa eikä opiskelijan tarvitse stressata siitä, että muu ryhmä siirtyy jo seuraavaan aiheeseen. Kun kielikoulutus tapahtuu verkossa, on helppo valita paitsi sopiva aika ja paikka, myös oma tahti, Könönen lisää.

Vapaus suunnitella oma ajankäyttö

Etäopetuksen ehdottomasti parhaisiin puoliin lukeutuu sen joustavuus ja ajankäytön hallittavuus. Opettaja ja opiskelijat eivät ole enää tiettyyn aikaan tai paikkaan sidottuja. Könönen kertoo, että sen lisäksi, että hän itse opettajana säästyy työmatkaan kuluvalta ajalta, myös opiskelijoiden arki helpottuu, kun koulutusta ei tarvitse aikatauluttaa eikä neuvotteluhuoneita ja opetustiloja tarvitse varata. Verkossa opiskellaan molemmille osapuolille sopivan aikataulun mukaan, Könönen summaa.

Delinguan kouluttajien näkemyksen mukaan kielikoulutus verkossa on tullut jäädäkseen ja etätuntien määrä lisääntyy pysyvästi. Könönen on huomannut, että ihmiset arvostavat nykyään kaikista eniten aikaa, ja juuri verkko-opiskelu antaa vapauden päättää omista aikataulusta. Etäopiskelija voi opiskella juuri silloin, kun hänelle parhaiten sopii, ja näin säästää myös aikaansa. Verkko-opiskelua voi pitää joko uhkana tai mahdollisuutena. Ainakin se tulee varmasti lisääntymään sitä mukaa kuin muitakin töitä tehdään jatkossa yhä enemmän etäyhteyksien avulla. Verkkokoulutuksessa luokkahuoneen tapainen yhteisöllisyys ja sosiaalinen kanssakäynti taipuvat etäopiskelussa eri muotoihin. Etäopetuksessa voi kuitenkin olla yhteydessä esimerkiksi natiivipuhujaan toisella puolella maapalloa ja näin saada autenttista aivojumppaa aidossa käytännön tilanteessa. Etäkoulutus vapauttaa opettajan sekä opiskelijat myös paikkakuntien ja maiden rajoista.

 

Listasimme vinkit kielitaidon itsenäiseen kehittämiseen:

Lue lisää

 

Kiinnostuitko kielikoulutuksesta?

Tutustu kielikoulutuspalveluihimme