Katja Virtanen

Katja Virtanen

Käännösmuistien tietoturva

käännösmuisti, GDPR

Kääntäminen on asiantuntijatyötä, jossa käytetään apuna erilaisia työkaluja. Sen edelleen kaikkein tärkeimmän ja parhaimman työkalun eli ihmisaivojen jälkeen tärkein kääntäjän apuväline lienee niin kutsuttu käännösmuisti. Jos käännösmuisti ei ole ennestään tuttu, voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestamme, mistä käännösmuistiohjelmissa on kyse.

Tämän kirjoituksen aihe on käännösmuistien tietoturva, sillä GDPR on saattanut herättää jotkut pohtimaan, onko käännösten tallentaminen käännösmuisteihin käännöstoimiston myöhempää käyttöä varten ylipäänsä tietoturvallista.

Mitä tallennetuille käännösmuistiyksiköille tapahtuu käännöstoimistossa? Onko tällainen teknologia tietoturvallista? Näkeekö joku toinen asiakas minun käännökseni?

Vastaus: on turvallista eikä näe, jos käännöskumppani toimii oikein. Ammattimainen käännöstoimisto säilyttää asiakkaidensa teksteistä tuotetut käännösmuistit erillään toisistaan. Sen sijaan, että kaikki käännökset tallennettaisiin yhteen käännösmuistiin ja hyödynnettäisiin yhden asiakkaan käännöksiä toisen toimeksiannoissa, vastuullinen käännöskumppani luo jokaisen asiakkaan jokaiselle kieliparille oman muistitiedoston, jota hyödynnetään ja kartutetaan aina, kun kyseisen kieliparin käännöksiä tulee asiakkaalta käännettäväksi. Kun kääntäjät kääntävät suoraan näihin tietoturvallisilla palvelimilla sijaitseviin asiakaskohtaisiin tietokantoihin, voi asiakas luottaa siihen, etteivät käännökset tallennu sekaisin.

Hyvä ja asianmukaisesti ylläpidetty käännöstenhallintajärjestelmä yhdistää toimeksiannon suoraan oikeaan asiakkuuteen ja sitä kautta myös oikean asiakkaan käännösmuistille. Muisteista ei läiky bittejä yli toisen asiakkaan altaaseen, vaan jokainen muistitiedosto on oma suljettu kokonaisuutensa, johon toisen asiakkaan lähdetietoja tai käännöksiä ei eksy edes vahingossa. Samoin on termipankin laita: toinen asiakas ei näe termejä eikä pääse niihin käsiksi, sillä termitietueet ovat asiakaskohtaisia ja käyttöoikeuksin suojattuja.

Asiakaskohtaiset käännösmuistit ovat täynnä luottamuksellisia tietoja ja sisältävät joskus myös henkilötietoja, joita EU:n uusi tietosuoja-asetus koskee. GDPR-tohinan keskellä onkin hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, miten käännöskumppanisi käsittelee asiakkaidensa luottamuksellisia tietoja.

Poimi oppaastamme vinkit, miten valita tietoturvallinen käännöstoimisto!

Lataa GDPR-opas