Anu Raitio-Huopaniemi

Anu Raitio-Huopaniemi

Juridinen kääntäminen – miten siinä onnistutaan?

asiakaskokemus, juridinen käännös, kääntäjä, kääntäjä ja kääntäminen, lakikäännös, vaativa käännös, käännös, käännösten ostaminen, kääntäminen

Työssäni tapaan asiakkaita viikoittain ja kartoitan heidän käännöstarpeitaan. Delinguaan tulee päivittäin useita kymmeniä uusia käännöstoimeksiantoja. Näissä yhteyksissä kuulen usein lauseet ”Kääntäisin tekstin itse, jos vain ehtisin” tai ”Käännämme tekstit itse, koska…”. Siinä ei tietenkään ole mitään vikaa, että asiakas tekee käännöksensä itse, onhan hän oman alansa ja oman tekstinsä paras asiantuntija. Todennäköisesti jälki onkin ihan riittävän hyvää tai ainakaan ei liian huonoa. Kääntämistä pidetäänkin usein – täysin päinvastaisesti kuin asia oikeasti on – aika simppelinä hommana. Saahan käännöksiä Googlesta ihan ilmaiseksikin.

Muutamien tekstilajien ja -tyyppien kohdalla kuitenkin kunnioitus tekstin sisältöä, kontekstia ja taloudellisia vaikutuksia kohtaan on niin suurta, että kääntäminen jätetään suosiolla ammattilaisille eli käännöstoimistolle. Juridiset tekstit ovat yksi esimerkki tällaisista teksteistä, ja niitä Delinguassa käännetäänkin paljon. Iso valttimme on, että oma englanninkielinen in-house-editoijamme ja kielenhuoltajamme on toiselta koulutukseltaan juristi ja pystyy tarvittaessa hyödyntämään juridiikan osaamistaan kielitöissämme.

Haastattelin tätä blogikirjoitusta varten kahta kääntäjää, jotka toimivat käännösalalla sekä juridisten tekstien kääntäjinä että käännöksiä ostavina asiakkaina. Kysyin heiltä, millaista erikoisosaamista juridisessa kääntämisessä tarvitaan, mitä haasteita työssä on ja mikä siinä on kiehtovinta. Pyysin myös kertomaan, mitä he asiakkaina arvostavat ja odottavat käännöstoimistolta.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n sisäiseen käännöstiimiin kuuluva Laura Vuorinen on toiminut käännösalalla vuodesta 2003. Hän kumoaa heti yhden juridiseen kääntämiseen helposti liitettävän stereotypian: ”Toisin kuin voisi luulla, juridinen kääntäminen ei suinkaan ole mikään kapea erikoisala.” Lauran mukaan suuressa asianajotoimistossa toimeksiannot ja sitä myöten tekstit vaihtelevat hyvin paljon. Välillä pääsee kääntäessään perehtymään vaikkapa vesieliöihin tai elintarvikkeisiin ja tietysti myös kaikkiin mahdollisiin oikeudenaloihin ympäristöoikeudesta pääomasijoittamiseen. Lauraa kiehtookin kovasti se, että kääntäessään on monesti päivänpolttavien asioiden keskellä ja Suomen elinkeinoelämän ytimessä. Myös juridisen kielen täsmällisyys kiehtoo Lauraa: ”Termit ja käsitteet ovat tarkasti määriteltyjä, monet ilmaisut perustuvat lakiin tai muihin velvoittaviin lähteisiin ja tekstit noudattavat usein aivan tiettyä muotoa ja kaavaa. Se voi kuulostaa tylsältä, mutta tekee kääntämisestä samalla tavalla kiehtovaa kuin palapelin kokoamisesta tai matemaattisen yhtälön ratkaisemisesta.” Sekä kielen täsmällisyys että intertekstuaalisuus eli viittaukset muihin teksteihin tekevät kääntämisestä myös haastavaa, toisinaan lähes salapoliisilta vaadittaviin taitoihin asti. Tiedonhakutaito onkin, kuten aivan kaikessa kääntämisessä, erityisesti juridiikan käännöksissä erittäin tärkeä. Samoin tarkkuus, hyvä kielitaito sekä lähde- että kohdekielessä ja laaja yleissivistys antavat hyvät valmiudet juridiseen kääntämiseen. Laura on täydentänyt osaamistaan myös oikeustieteen opinnoilla. Juridisen kääntämisen opetusta on Suomessa tarjolla vain vähän, joten työtä joutuu pakostakin opettelemaan tekemällä.

Kun Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ostaa käännöksiä ulkopuolisilta toimittajilta, valinta kohdistuu yleensä sellaiseen toimistoon, joka reagoi yhteydenottoihin erittäin nopeasti, tarjoaa tarvittaessa lähes minkä tahansa eksoottisenkin kieliparin käännöksiä ja luonnollisesti toimittaa korkealaatuista ja ns. käyttövalmista käännösjälkeä. Myös kääntäjän halu arvailun sijaan varmistaa haastavat tekstikohdat juristilta on iso plussa. Laura kertoo, että Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn toimittajaan vaan valitsee kumppaninsa tapauskohtaisesti ja oman loppuasiakkaansa tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toisinaan ulkoistaminen ei ole salassapito- tai aikataulusyistä ollenkaan mahdollista ja joskus se ei ole projektin aiemman käännöshistorian vuoksi järkevää. Käännöstöiden ulkoistamista asianajotoimistoilta käännöstoimistoille taas puoltavat toimistojen laajat verkostot ja edistynyt projektinhallinta sekä ulkoistamisella saavutettavat kustannussäästöt.

Toinen haastateltavani työskentelee kääntäjänä eräässä toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa. Hän on pitkälti samaa mieltä Laura Vuorisen kanssa juridisen kääntämisen monipuolisuudesta. Hän kokee kääntäjän välillä olevan juristiakin laaja-alaisempi oikeudenalojen tuntija, sillä siinä missä juristit yleensä erikoistuvat johonkin tiettyyn oikeudenalaan, asianajotoimiston kääntäjä kääntää kaikkien yrityksen edustamien oikeudenalojen tekstejä ja perehtyy näiden kaikkien terminologiaan. Pedantti luonne ja tarkkuus ovat suureksi hyödyksi: ”Kääntäjältä ei saa jäädä mitään huomaamatta, eikä käännöksestä saa puuttua mitään. Vastaavasti kääntäjän tulee pystyä pitämään käännös riittävän neutraalina, eikä omien näkemysten tule paistaa läpi käännöksestä.

Samat ominaisuudet, taidot ja osaaminen täytyy tietysti olla myös käännöstoimiston omalla sisäisellä kääntäjällä tai verkoston alihankkijakääntäjällä. Juridisen kääntämisen iso haaste ja paradoksi on korkean laadun ja joskus lähes ”simultaanitulkkausta näppäimistöllä” edellyttävän nopeuden yhdistelmä. Tämän takia haastattelemani kääntäjä on käännöksiä ostaessaan valmis maksamaan laadusta, palvelun kattavuudesta, mutkattomasta asioinnista ja asiakaspalvelun joustavuudesta. Halvin voi tulla myöhemmin kovin kalliiksi.

Kumpikaan haastateltavistani ei pidä konekääntämistä tai tekoälyä vielä lähivuosina valtavirtana tai edes kovin realistisena juridisessa kääntämisessä. Laura Vuorinen kertoo, että tekoälyä voidaan nyt jo käyttää avuksi asiakirja-aineiston seulomisessa, mutta varsinaisen kääntämisen tekee edelleen aina ihminen, tietysti käännösalan yleisiä työkaluja kuten käännösmuisteja ja termipankkeja hyödyntäen. Niinpä juridisiin teksteihin erikoistuneen kääntäjän ei tarvitse olla huolissaan ammattinsa puolesta. Ammattitaidolle, ihmisaivoille ja ihan oikealle älylle on vastaisuudessakin kysyntää.