Katja Virtanen

Katja Virtanen

EU-puheenjohtajuuskauden tulkkaus

tulkkaus

Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajana käynnistyi 1. heinäkuuta 2019. Suomalaisille EU-puheenjohtajuus näkyy ehkä parhaiten niin epävirallisten ministerikokousten kuin muiden kokousten ja tapahtumien kautta. EU:n perusperiaatteisiin kuuluu monikielisyys, ja EU-maiden kesken vakiintuneessa järjestyksessä puolivuosittain kiertävä puheenjohtajuus tietääkin lisääntynyttä työmäärää myös kielityöläisille.

EU:ssa on yhteensä 24 virallista kieltä, vaikka työkielinä käytetäänkin usein vain englantia, ranskaa ja saksaa. Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston kokoukset tulkataan kaikille virallisille kielille ja mepeillä on Euroopan parlamentin istunnoissa oikeus käyttää mitä tahansa EU:n virallista kieltä.

Suomessakin järjestetään lukuisia kokouksia, joissa on tarjolla tulkkauspalveluja. Vaikka ilmasto-ja ympäristöteemoja korostavalla Suomen puheenjohtajuuskaudella onkin karsittu kokousten määrää aiempiin puheenjohtajuuskausiin nähden, siltikin kokouksia järjestetään Suomessa kaikkine oheistapahtumineenkin noin 130. Kokouspaikkakuntia on vain yksi, nimittäin Helsinki, kun niitä aiemmin on ollut 21.

 

Delinguan tulkkauspalvelut mukana

Valtaosa tulkkauspalveluista EU-puheenjohtajuuskaudella tilataan vakiintuneen käytännön mukaan EU-komission tulkkauspalvelusta, mutta myös Delingualla on ilo toimittaa tulkkauspalveluja huomattavaan määrään kokouksia Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Tulkkimme tulkkaavat mm. eduskunnan EU-puheenjohtajakauden parlamentaarisissa kokouksissa sekä useissa eri ministeriöiden asiantuntijakokouksissa ja -konferensseissa. Myös monien eurooppalaisten järjestöjen vuosittaiset konferenssit järjestetään puheenjohtajuuden vuoksi Suomessa. 

Käytännössä kokouksissa puhetta johtaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella joko suomalainen ministeri, valiokunnan puheenjohtaja tai virkamies, riippuen tilaisuudesta. Lähes kaikissa puheenjohtajuuskauden kokouksissa, joihin Delingua järjestää tulkkauksen, kielivalikoimaan kuuluu ainakin englanti ja ranska, usein myös suomi, saksa, italia ja espanja.

 

Konferenssitulkkauksen a ja o

Konferenssitulkkaus on oma taiteen lajinsa, kuten myös poliitikkojen tulkkaaminen. Korkeatasoiset simultaanitulkit valmistautuvat kuhunkin kokoukseen huolella perehtymällä kyseisen kokouksen aihepiiriin, ajankohtaisiin teemoihin sekä agendalla oleviin esityksiin. Laadukkaan tulkkauksen takana on paitsi ammattitaitoinen tulkki, myös aina hyvä valmistautuminen. Se on konferenssitulkkauksen a ja o.

 

Olethan muistanut tulkit?

Jos olet järjestämässä kokousta ja tarvitset konferenssitulkkauspalveluja vielä tämän vuoden aikana, alkaa tulkkien varaamisella olla jo kiire. Erityisesti englannista ranskaan tulkkaavat tulkit ovat kovin kysyttyjä, mutta myös muiden tulkkien kalenterit alkavat uhkaavasti täyttyä.

Myös puhetta johtavien ja esityksiä erilaisiin kokouksiin valmistelevien on syytä muistaa tulkit. Tulkattava puhe kannattaa pitää rakenteeltaan yksinkertaisena ja toimittaa esitys aina etukäteen myös tulkeille. Näin varmistetaan tulkille mahdollisesti vieraiden termien ja asiasisältöjen välittyminen oikein kuulijoille. 

Lopulta koko EU-puheenjohtajuushässäkän keskellä monille huojentavaa on kuitenkin tieto, että omaa kielitaitoa nyt ei ainakaan tarvitse jännittää. Tulkkaus on varmasti hoidettu ammattitaidolla.

Tutustu tulkkauspalveluihimme