Taina Ikola

Taina Ikola

EMN:n maahanmuuttosanasto – oikea mielikuva oikeilla termeillä

kumppanuudet, kääntäminen

Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) julkaisi viime joulukuussa suomenkielisen laitoksen Maahanmuutto- ja turvapaikkasanaston versiosta 5.0. Sanasto koostuu 450 termistä, ja sen tavoitteena on juurruttaa maahanmuuttokeskusteluun oikeat termit. Delingua on kääntänyt maahanmuuttosanaston englanninkielisen version suomeksi, aakkostanut monikieliset termit suomen kielen mukaan ja tehnyt teoksen lopullisen taiton.

Euroopan muuttoliikeverkosto on Euroopan komission alainen tutkimus- ja tietojenvaihtoverkosto, joka kerää luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa niin EU:n omaan kuin jäsenmaidenkin käyttöön.

Euroopan muuttoliikeverkoston päätehtäviin kuuluu muun muassa vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin laatiminen. Lisäksi verkosto työstää tarpeelliseksi katsomiaan kansallisia julkaisuja, joihin tuore Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 5.0:n suomennos lukeutuu.

Uraauurtava sanasto

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 5.0 sisältää 450 termiä 22:lla eurooppalaisella kielellä. Sanastoa voidaan pitää uraauurtavana, sillä maailmanlaajuisesti ei ole olemassa toista monikielistä maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamissanastoa.

Alkuperäinen englanninkielinen lähdeteos laadittiin Euroopan muuttoliikeverkoston sisäiseen käyttöön, jotta kaikki EU:n jäsenvaltiot käyttäisivät raporteissaan samoja termejä ja ymmärtäisivät ne samalla tavalla. Tämä on tärkeää, jotta EMN pystyy keräämään vertailukelpoista tietoa. Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen koordinaattori Kielo Brewis toteaa: ”Jos jokainen ei tarkoita termeillä samaa asiaa, eri maissa termit ymmärretään eri tavalla ja sitten siinä vertaillaan omenoita ja päärynöitä.”

Sanastosta hyötyä monille

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanaston suomennos on työkalu kaikille maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville. Yhtä lailla sanasto toimii käsikirjana opetuksessa.

Laajemmin sanastoa voi hyödyntää julkisessa maahanmuuttokeskustelussa, jossa termejä usein käytetään epätarkasti. ”Me olemme pitäneet tärkeänä sitä, että maahanmuuttokeskusteluun saadaan oikeat termit. Puhutaan oikeista asioista oikeilla nimillä”, kertoo Brewis. ”Tämä on yksi tapa välttää asiatonta keskustelua ja pelkkiin tunteisiin tai oletuksiin perustuvaa keskustelua.”

Oikeilla termeillä oikea mielikuva

Kun termit menevät sekaisin, syntyy helposti väärinkäsityksiä. Yksi esimerkki tästä on niinkin yleinen sana kuin pakolainen (refugee). ”Kansainvälisessä oikeudessa ja kansallisessa lainsäädännössä pakolainen on vain henkilö, joka on saanut Geneven pakolaissopimuksen määritelmien mukaisen pakolaisstatuksen. Kansankielessä taas pakolainen on jokainen, joka on lähtenyt omasta maastansa jostakin pakottavasta syystä”, selittää Kielo Brewis ja lisää: ”Henkilö ei välttämättä ole lain mukaan pakolaisstatuksen saanut, mutta julkisessa keskustelussa oletetaan, että on. Tästä seuraa väärinymmärrys siitä, mikä henkilön status ja tilanne on.”

Toinen esimerkki harhaanjohtavasta termistä on julkisessa keskustelussa käytettävä laiton maahanmuuttaja -termi (illegal immigrant). Euroopan muuttoliikeverkosto on EU-komission suosituksen mukaisesti ajanut sanastossaan sitä, että kyseistä termiä ei enää käytetä, koska laiton maahanmuuttaja -termi viittaa siihen, että itse ihminen olisi laiton. Kielo Brewis täsmentää: ”Kun esimerkiksi haet turvapaikkaa, et ole laiton. Sinulla on laillinen syy hakea turvapaikkaa. Turvapaikanhakijoilla on laillinen oikeus oleskella maassa, kunnes heidän tapauksensa on päätetty, että saako jäädä vai ei. Ei puhuta laittomasta, vaan minkä takia on täällä. Englanniksi tästä käytetään termiä irregular migrant. Suomeksi sanotaan säännösten vastaisesti maassa oleskeleva henkilö.”

Termit eivät saa antaa väärää mielikuvaa. Sanaston yksi tehtävä onkin muokata termejä ja määritellä, mitä termejä tulisi käyttää.

Saumattomalla yhteistyöllä maaliin

Sanaston kääntäminen oli pitkä ja monivaiheinen prosessi, jossa kääntäjän ja tilaajan yhteistyön merkitys korostui. ”Yhteistyö on toiminut loistavasti Delinguan kanssa. Olen kiitollinen Delinguan joustavuudesta ja aikatauluissa pysymisestä. Napakkaa, ripeää ja niin luotettavaa toimintaa, että olemme todella tyytyväisiä”, hehkuttaa Kielo Brewis.

Kansainvälisesti Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa kaiken tiedon englanniksi, joten EMN:n Suomen kansallisen yhteyspisteen suomeksi tekemät tutkimukset pitää kääntää englanniksi. ”Ilman käännöstoimistoa se olisi meille aika toivotonta. Hyvä käännöstoimisto on tässä kuin tukijalka. Delinguasta olemme saaneet hyvän ja luotettavan kumppanin, jossa on maahanmuuttotermistön asiantuntemusta karttunut”, Brewis iloitsee.

Kielo Brewis on jo työstänyt yhdessä muiden jäsenvaltioiden EMN-yhteyspisteiden asiantuntijoiden kanssa englanninkielistä versiota 6.0 ja koonnut uusia termejä sanastoon. Tämä sanaston päivitys ilmestyy keväällä 2018 Euroopan muuttoliikeverkoston kymmenvuotisjuhlan paikkeilla.

Lisätietoa ja sanaston verkkoversio: www.emn.fi