Taina Ikola

Taina Ikola

Tiesitkö tämän auktorisoiduista käännöksistä?

kääntäjä, kääntäjä ja kääntäminen, käännösten ostaminen, käännöstoimisto, kääntäminen

Auktorisoitu käännös eli nk. virallinen käännös on auktorisoidun kääntäjän vahvistama laillisesti pätevä käännös. Yleensä auktorisoitu kääntäjä kääntää itse käännettävän tekstin ja vahvistaa käännöksensä. Suomessa auktorisoitu kääntäjä voi vahvistaa myös toisen henkilön tekemän käännöksen. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä käännöksen auktorisointi tuo mukanaan juridisen vastuun käännöksestä. Auktorisoitu kääntäjä vastaa aina vahvistamansa käännöksen oikeellisuudesta.

 

Millaisesta tekstistä voidaan tehdä auktorisoitu käännös?

Laillisesti pätevä käännös tehdään tavallisesti alkuperäisestä asiakirjasta tai virallisesti vahvistetusta tai oikeaksi todistetusta jäljennöksestä, mutta se voidaan tehdä myös oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä. Virallisesti vahvistettu jäljennös voi olla julkisen notaarin vahvistama tai kyseisen asiakirjan antajan, kuten oppilaitoksen, vahvistama. Auktorisoituja käännöksiä tehdään tavallisesti virallisista asiakirjoista viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi tutkintotodistukset, kaupparekisteriotteet, syntymätodistukset, huoltajuusasiakirjat, verotuspäätökset ja oikeuden tuomiot. Auktorisoitu käännös on juridisesti yhtä pätevä kuin alkuperäinen asiakirja.

 

Kuka voi toimia auktorisoituna kääntäjänä?

Auktorisoidun kääntäjän nimikettä saa käyttää henkilö, jolle Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta on myöntänyt oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoidun kääntäjän oikeutta voi Suomessa hakea kolmella eri perusteella, joita ovat: hyväksytysti suoritettu auktorisoidun kääntäjän tutkinto, aiempi virallisen kääntäjän oikeus tai tietyin edellytyksin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy auktorisoitujen kääntäjien tutkintoa vastaavat auktorisoidun kääntämisen opinnot.

Auktorisoitu kääntäjä voi laatia ja/tai vahvistaa käännöksen vain niissä kielipareissa ja käännössuunnissa, joihin hän on saanut oikeuden. Auktorisoidulla kääntäjällä voi olla esimerkiksi oikeus vahvistaa ranskasuomi-käännös, mutta ei suomi–ranska-käännöstä. Suomessa auktorisointi voidaan myöntää vain kielipareissa, joista vähintään toinen on Suomen kansalliskieli (suomi, ruotsi, saamen kielet).

 

Miten auktorisoitu käännös toimitetaan?

Auktorisoitu käännös toimitetaan aina paperisena, ja se sisältää itse käännöksen lisäksi vahvistamisosan sekä yleensä myös lähdeasiakirjan tai sen jäljennöksen. Kääntäjän vahvistus sisältää mm. vahvistuslausekkeen, allekirjoituksen ja mahdollisesti leiman. Suomessa leiman käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Monien muiden maiden käytäntöihin leiman käyttö kuuluu, ja ulkomaiset viranomaiset olettavatkin usein, että myös Suomessa tehdyissä auktorisoiduissa käännöksissä on leima.

 

Mitä tarkoittaa Apostille?

Useat valtiot hyväksyvät auktorisoidun kääntäjän vahvistaman käännöksen sellaisenaan, mutta joskus saatat tarvita auktorisoidulle käännökselle Apostille-todistuksen. Apostille on todistus siitä, että asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä – eli laillisesti pätevien käännösten tapauksessa auktorisoidulla kääntäjällä – on ollut allekirjoitusoikeus. Todistuksen myöntää maistraatin julkinen notaari, ja se annetaan maan virallisella kielellä eli Suomessa suomeksi tai ruotsiksi. Apostille-todistusta ei tavallisesti käännetä.

 

Muista nämä viisi asiaa auktorisoitua käännöstä tilatessasi

  1. Muista selvittää ennen käännöksen tilaamista, mitä asiakirjoja tarvitaan ja tarvitaanko esimerkiksi Apostille. Saat selvitettyä nämä asiat parhaiten käännöksen vastaanottajalta (viranomaiselta tai muulta taholta), maistraatista tai kyseisen maan suurlähetystöstä.
  2. Käännöstä tilatessa on hyvä huomioida asiakirjojen lähettämiseen kuluva aika. Auktorisoitu käännös lähetetään aina paperisena, sillä sähköinen käännösasiakirja ei vielä toistaiseksi ainakaan ole laillisesti pätevä. Aikatauluihin voi vaikuttaa myös kääntäjien saatavuus. Varsinkin harvinaisissa kielipareissa auktorisoituja kääntäjiä on vain muutamia.
  3. Asiakirja on mahdollista kääntää vain osittain. Tällöin puhutaan otteittaisesta käännöksestä. Yleensä käännöksen vastaanottava viranomainen valitsee käännettävät tekstikohdat.
  4. Auktorisoitu käännös on statukseltaan aina sama kuin lähdeteksti – jos käännös tehdään vahvistamattomasta jäljennöksestä, myös auktorisoitu käännös on vahvistamattoman jäljennöksen auktorisoitu käännös. Auktorisointi ei muuta asiakirjan statusta.
  5. Suomessa auktorisoidun kääntäjän oikeuksia myönnetään vain kääntäjille, joiden yhtenä työkielenä on suomi, ruotsi tai saame.

Neuvomme ja autamme mielellämme auktorisoituihin käännöksiin liittyvissä kysymyksissäsi!

 

Ota yhteyttä