Katja Virtanen

Katja Virtanen

10 väärää oletusta käännöksen laadusta

hyvä laatu, käännöslaatu, laatu, käännös, käännösten ostaminen, käännöstoimisto

Kun asiakas tilaa käännöspalveluja, hän odottaa yleensä hyvää laatua eli sellaista palvelutasoa, joka vastaa hänen tarpeitaan ja odotuksiaan ja johon hän voi olla tyytyväinen. Seuraavassa kommentoin yleisimpiä oletuksia, joihin asiakkaan käännöslaatua koskevat odotukset usein perustuvat.

 

Oletus nro 1: Hyvä kääntäjä tuntee erikoisalani termit

Yksikään kääntäjä ei hallitse kaikkia erikoisaloja, mutta toki monet ovat erikoistuneet jonkin tietyn alan käännöksiin. Organisaatioissa on usein omia termejä ja terminologiaan liittyviä toiveita, joita kääntäjä ei voi tietää, ellei niitä hänelle kerrota. Käännöstoimistot ottavatkin mielellään vastaan viitemateriaalia asiakkaalta sekä keräävät asiakkaan sanastoa termipankkiin, jota voidaan hyödyntää kaikissa saman asiakkaan käännöstöissä.

 

Oletus nro 2: Kääntäjän täytyy olla kohdekielen natiivi

Jonkin kielen puhuminen äidinkielenä on eri asia kuin ammattimainen kääntäminen. Esimerkiksi markkinointiteksteissä lähdetekstin kaikkien nyanssien ymmärtäminen ja niiden välittäminen tarkasti mutta jouhevasti toiselle kielelle lienee tärkeämpää kuin se, että kääntäjä puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Lisäksi vaikkapa englantia äidinkielenään puhuvia suomi-englanti-ammattikääntäjiä on liian vähän suhteessa tarpeeseen, jolloin pätevä suomenkielinen ammattikääntäjä yhdistettynä natiivikielentarkistajaan saattaa olla parempi yhdistelmä.

 

Oletus nro 3: Toimitusajalla ei ole vaikutusta laatuun

Käännöksillä on melkein aina kiire, mikä on saanut meidät muokkaamaan työnkulkuamme asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleensä onnistumme palvelemaan asiakkaita todella nopeallakin aikataululla laadukkaasti.

Joskus käännettäviä aineistoja on kuitenkin hiottu pitkään kalliissa kampanjoissa, jolloin vaikuttaa nurinkuriselta, että näiden tarkasti hiottujen tekstien käännöksille varattu aika on suhteettoman lyhyt. Etenkin luovaa kääntämistä edellyttäville tai paljon erikoisterminologiaa sisältäville teksteille tulisi varata pikatoimitusta pidempi toimitusaika.

 

Oletus nro 4: Mitä suurempi käännöstoimisto, sitä parempi laatu 

Tämä oletus voi pitää paikkansa, mutta ei välttämättä. Se, onko toimittaja markkinajohtaja tai onko sillä toimipisteitä kymmenissä maissa ympäri maailman tai tuhansia kääntäjiä tietokannassaan, ei varmastikaan kerro vielä mitään siitä, millaista asiakaspalvelua se tarjoaa, millaiset käännösten toimitusajat ovat tai osaako yksittäiseen toimeksiantoon valittu kääntäjä erikoisalasi terminologiaa. Käännöksiä ei kannata tilata pelkän myyntipuheen perusteella, sillä ei kai kukaan osta autoakaan ilman teknisiä tietoja ja takuutodistusta.

 

Oletus nro 5: Huonostakin lähdetekstistä saa hyvän käännöksen 

Valitettavan usein käännösvirheinä pidetään tulkintoja, joita kääntäjä tekee epäselvästä lähdetekstistä. Oma lukunsa ovat kieltä taitamattomien kirjoittamat lähdetekstit, joissa vilisee epätarkkojen ilmaisujen lisäksi kielioppivirheitä. Toki käännöstoimiston ja kääntäjän tehtävänä on kysyä, jos jokin on epäselvää. Rohkenen kuitenkin väittää, että jos lähdeteksti ei ole selkeä, ei siitä saa hyvää käännöstä kirveelläkään.

 

Oletus nro 6: Hyvä käännös maksaa enemmän

Höpöhöpö. Käännöksen laatu on perusvaatimus, eikä siitä pidä maksaa lisähintaa. Tämä on verrattavissa esimerkiksi asianajotoimintaan: Odotamme lainmukaisia sopimuksia, mutta emme maksa erikseen siitä, että juristi tuntee lain sisällön.

Eri asia on sitten, mitä palvelu sisältää. Käännöstoimistoissa ja niiden hinnoittelussa on eroja. Meillä hintaan sisältyy se, että toinen kieliasiantuntija tekee kääntäjän käännökselle kielentarkistuksen, mutta näin ei kaikissa käännöstoimistoissa ole. Osa veloittaa erikseen tiedostojen konvertoinnista tekstinkäsittelyä varten, osa ei. Ennen tilausta kannattaakin selvittää, mistä maksaa.

 

Oletus nro 7: Tarvitsen vain kääntäjän, en muuta

Asiakkaat (varsinkin kilpailuttajat) ovat usein kiinnostuneita yksinomaan kääntäjien osaamisesta. Todellisuudessa laadukkaan käännöspalvelun tuottamiseen saattaa osallistua useita ihmisiä, joista tärkein lienee projektipäällikkö. Projektipäälliköillä tai käännöspalvelupäälliköillä on yleensä homma hallussa silloinkin, kun kääntäjä äkillisesti sairastuu ja jättää työn kesken. He hallitsevat asiakkaan käännösmuisteja ja termikantoja, pitävät kiinni aikatauluista ja varmistavat, että asiakkaan ohjeita noudatetaan. Mitä erilaisempia tarpeita (kielipareja, sisältöjä, tiedostomuotoja) asiakkaalla on, sitä todennäköisemmin palvelun laatu edellyttää usean ammattilaisen työpanosta.

 

Oletus nro 8: Käännösohjelmia on vältettävä

Moni yhdistää käännösmuistin tai kieliteknologian Google Translaten kaltaisiin konekääntimiin. Niistä ei kuitenkaan ole kyse, vaan käännösmuistiohjelmilla tarkoitetaan ammattikääntäjien eli ihmisten käyttämiä tietokoneavusteisia työkaluja. Käännösmuisteihin tallennetaan aiempia käännöksiä, joita hyödynnetään asiakkaan uusissa käännöstilauksissa. Käännösmuistiohjelmat auttavat säilyttämään käännösten johdonmukaisuuden, nopeuttavat kääntämistä ja tuovat bonuksena kustannussäästöjä, kun tekstien identtisinä toistuvia osia ei tarvitse kääntää uudelleen.

 

Oletus nro 9: Palautetta on turha antaa

Joskus asiakkaat viilailevat ja muuttavat käännöstoimiston toimittamaa käännöstä ilman, että muistaisivat toimittaa muokatut versiot käännöstoimistolle tai antaa palvelusta palautetta. Kuitenkin vain palautteen avulla käännöstoimisto voi päivittää käännösmuisteja ja muokata mahdollisia asiakaskohtaisia ohjeitaan. Mitä enemmän käännöstoimisto saa palautetta työstään, sitä paremmin se pystyy välttämään virheet jatkossa ja kiinnittämään huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin. Asiakas voi vastaisuudessa odottaa parempaa palvelua, ja mahdollinen asiakkaan oma tarkastustaakka kevenee.

 

Oletus nro 10: Vaihtamalla paranee

Jos asiakkaan käyttämä käännöstoimisto ei pysty tuottamaan haluttua laatua, usein lääkkeeksi valitaan käännöstoimiston vaihtaminen. Se ei kuitenkaan välttämättä auta, jos laadun perustekijät eivät ole kunnossa.

Laatu perustuu yhteistyöhön ja viestintään asiakkaan kanssa. Vain selvittämällä ja täyttämällä asiakkaan tarpeet ja odotukset käännöstoimisto voi tuottaa laadukkaita käännöspalveluja. Myös asiakkaalta vaaditaan panostusta yhteistyöhön ja viestintään. Lähdetekstin lähettäminen käännöstoimistoon ilman minkäänlaista ohjeistusta ja vuorovaikutusta on kuin lottoaisi. Täydellisen laadukas käännös ja käännöspalvelu on silloin yhtä todennäköistä kuin täysosuma Lotossa.

Kun peruspalvelutasoltaan hyvä käännöskumppani löytyy, kannattaa siitä pitää kiinni ja keskittyä yhteistyön syventämiseen. Mitä parempaa yhteistyö on, sitä laadukkaammaksi asiakkaat palvelun yleensä kokevat. Eri toimistojen kokeilu hakuammuntatekniikalla tuskin johtaa täysosumaan sen enempää Lotossa kuin Eurojackpotissakaan.

 

Jos haluat lukea lisää laadusta, lataa e-oppaamme. Siinä kerrotaan, mitä asioita asiakkaan kannattaa huomioida käännöspalvelun valinnassa, jos tärkeimpänä kriteerinä on laatu.

Lataa e-opas